Östhammar kommun

Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk

Tillgängliggöra tätortsnära natur genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord med hänsyn till ekologiska värden

Rådhustorget i Östhammar

Detta projekt syftar till att blåsa liv i torget. Göra en anpassning för framtiden. Bygga en trivsam samlingsplats där man kan fika och umgås. Vi vill att torget utvecklas till en magnet som ökar kommunens attraktionskraft och på sikt leder till färre resor till storstaden Uppsala.

Kulturcentrum Järnboden sommaren 2019

Projektet vill under några sommarmånader skapa ett levande kostnadsfritt kulturcentrum i Järnboden, Hargshamn 22 juni – 4 augusti 2019.

Hus på landsbygden

Projektet ska samarbeta med föreningar, fastighetsmäklare, banker och lokala LRF för att hitta hus på landsbygden som idag står outnyttjade.

Vallonernas cykelled

Syftet med projektet är att i studiecirkelform skapa en cykel-led som i större utsträckning får ut människan i naturen och på så vis öka naturmedvetenheten.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna - Gräsöbacken

Gräsöbacken

En samlingsplats där det byggdes pulkabacke och motorikområde, grillplats och det sattes information om återvinning och Östersjöns välmående.

Badramp i Gimo

Den natursköna Gimodammen är en populär anläggning för sol och bad, inte bara för den nära ortsbefolkningen. PRO vill nu göra den tillgänglig för människor med fysiska hinder genom att anlägga en badramp.

Skulpturstig i Österbybruk

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig Det ingår föreläsningar, studiebesök och vandringar och en skissutställning i samarbete med konstnärer i Saldelmakarlängans galleri

Kolonilotter i Österbybruk

Med detta projekt vill de utveckla kolonilotterna i Österbybruk med inköp av en vattenpump, växthus med solpaneler. Även satsa på lärande insatser för odling, växtförädling och matlagning.

Holmen-kollen

Projektet genomförs på Raggarön, en ö i norra Roslagen. De kommer att ta fram och sätta upp skyltar på historiskt intressanta platser, köpa in bänkar, iordningsställa parkeringsplatser och tillgänglighetsanpassa

Gimo rastplats

Projektet ska göra om ortens ”skamfläck” till en plats att vara stolt över, att stanna till på och ta en fika. Här bor och vaktar Knutmasso över Gimo och manar till en hållbar trafikmiljö.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna - Gimo torg - Knutmassotema

Knutmassotema Gimotorg

Projektet har gjort Gimo torg ännu mer levande genom att bl. a plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar, perenna växter och bord.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna

Uppbyggarna

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 som bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss.

Deltagarna på konferens med projektet TTRC Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea. Lokalt ledd utveckling Upplandsbygd

Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC)

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige har vi utforskat hur vi kan möta framtidens utmaningar runt Östersjön.

Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område

Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Välkommen att söka till Hållbart Entreprenörskap 2023-2024!

Kolonilotterna i Österbybruk. Ett av projekten i Uppbyggarna.

Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Vi stöttar delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster i vårt område.

LLUST

LLUST-projektet har skapat nätverk mellan olika entreprenörer på landsbygderna som brinner för hållbarhetsfrågor.

Hållbart Entreprenörskap 2020-2022

Det första programmet i Hållbart Entreprenörskap är avslutat. Läs om programmet här!