Gräsöbacken

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

 

Projektet bestod av att utveckla en samlingsplats och en generationspark av en yta som då bestod av sprängsten och skräp. Här byggdes ett aktivitetsområde innehållande pulkabacke och motorikområde med grillplats, miljöstationen ”hottades upp” och ett plank sattes upp med syftet att sprida information om bland annat återvinning och Östersjöns mående.

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet bestod av att bygga en samlingsplats och en generationspark av en yta som då bestod av sprängsten och skräp. Här byggdes ett aktivitetsområde innehållande pulkabacke och motorikområde med grillplats. I etapp 2 planerades det en cykelbana för barn och en hinderbana för vuxna.

Miljöstationen ”hottades upp” och ett plank sattes upp. Den avskärmar och ger plats åt att kunna sprida information om bland annat återvinning och Östersjöns mående. En allmän grillplats anlades och är nu centrum för aktivitetsparken. Den blivande parken ligger strategiskt invid lca-butiken, och närhet till skolan och flerfamiljshus.

Projekt

Gräsöbacken

Om projektet

Projektperiod
2019-08-06 – 2020-12-31

Projektägare

Gräsö skärgårdsråd

Linda Myhrberg – grasobacken@gmail.com

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet bestod av att utveckla en samlingsplats och en generationspark av en yta som då bestod av sprängsten och skräp. Här byggdes ett aktivitetsområde innehållande pulkabacke och motorikområde med grillplats, miljöstationen ”hottades upp” och ett plank sattes up med syftet att sprida information om bland annat återvinning och Östersjöns mående.

Om finansiering

Beviljat stöd
120 000 kronor