Om oss

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling är en ideell förening. Vi stöttar lokala hållbarhetsprojekt på landsbygderna i våra kommuner.

Vårt fokus

En drivande kraft för hållbar omställning

Vi vet att det finns många omställare, entreprenörer och lokala eldsjälar som är engagerade i en positiv samhällsutveckling i vårt område. Vi stöttar och utvecklar era initiativ, finansierar lokala utvecklingsprojekt och bygger nätverk och kunskap. Tillsammans har vi kraft att skapa en hållbar omställning genom lokalt ledd utveckling!

Vårt område

5 kommuner i Uppsala och Stockholms län

Vårt område består av Knivsta, Sigtuna, Uppsala, Vallentuna och Östhammars kommuner. Huvuddelen av nyttan från projekt som vi stöttar ska gå till platser och människor utanför de större tätorterna (Uppsala, Märsta och Vallentuna).

Vår förening

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling är en ideell förening där kansli, styrelse och medlemmar tillsammans utgör en lokal aktionsgrupp, inom leadervärlden kallad LAG.

Vår verksamhet finansieras av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, den svenska staten och våra ingående kommuner.

Vårt partnerskap

Medlemmar, nätverk och kommunkontakter

Alla som bor eller verkar i området kan bli medlemmar i föreningen eller gå med i vårt nätverk.

Vi träffas också regelbundet med en kommungrupp med minst en tjänsteperson från varje kommun som arbetar med landsbygdsutveckling. Det är en chans för oss att samordna och stärka vårt arbete.

Leadermetoden

Vad är leader?

Vi använder oss av leadermetoden som är en metod för landsbygdsutveckling som är utbredd inom EU. Metoden bygger på att stärka ideella krafter och att de som bor och verkar på en plats vet vad som behöver göras för att utveckla den.

Vår styrelse

Lokalt fattade beslut

Vår styrelse består av totalt 18 ledamöter som är jämnt fördelade från offentlig, ideell och privat sektor och från alla våra fem kommuner. Fördelningen är viktig för oss eftersom leadermetoden bygger på samverkan.

Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår utvecklingsstrategi och beslutar om vilka projekt som får stöd av oss.