Uppbyggarna

Ett paraplyprojekt som pågick 2019 – 2023. Den bestod av flera småprojekt där företagare och föreningar fick stöd för lokala insatser.

Om projektet

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling delade ut projektstöd i form av småprojekt under 2019-2023. Stöden varierade beroende på storleken (30 000 kr- 120 000 kr). Projektägare startade flera småprojekt inom Upplandsbygds område, dvs Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort) och Östhammars kommun. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss i Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.

Om projektet

Projektperiod
2019-05-01 – 2023-05-31

 

Projektägare
Upplandsbygds LAG

kansli@upplandsbygd.se

Om projektet

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 och bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss i Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.

Om finansiering
Beviljat stöd
3 562 740 kr