Börja här!

Så här går du från idé till ansökan. Vi på kansliet stöttar och ger råd under hela processen, från idéskiss till slutrapportering.

Fyra steg till ditt projekt

Att söka stöd för projekt är en process. Följ stegen från idé till godkänt projekt – vi hjälper dig på vägen!

Steg 1

Gör en idéskiss

Vad brinner just du för? Vilka andra kan du samarbeta med? Första steget till ett projekt med Upplandsbygd är att skissa på idén till ditt projekt och testa ifall den passar som ett projekt hos oss.

Steg 2

Boka rådgivning hos oss

Skicka din ifyllda idéskiss till kansli@upplandsbygd.se och meddela att du önskar rådgivning. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla projektet och se var det passar in.

Steg 3

Skriv ansökan

Skriv projektansökan med återkoppling från oss på kansliet. Beroende på om ni ska söka stöd för att genomföra ett projekt eller ett delprojekt så ser processen olika ut.

Läs mer om våra olika stöd under Aktuella stöd.

Steg 4

Vår styrelse tar beslut

När er projektansökan är redo tas den först upp på ett beredningsmöte med en del av styrelsen. Beslut fattas kontinuerligt under året på våra styrelsemöten. Du hittar datumen i vår kalender.

Beslut om delprojekt fattas löpande av två styrelseledamöter efter rådgivning med kansliet.

Så snart beslutet är fattat hör vi av oss till er för att berätta hur det gick.