Skulpturstig i Österbybruk

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig. I förstudien som löper över sex månader ingår att göra ett antal föreläsningar, studiebesök och vandringar för att lägga en gemensam kunskapsgrund och förankra projektet på ortten med en skissutställning med de medverkande konstnärerna i Sadelmakarlängans galleri 2-24 november, samt söka fortsatta projektmedel och samverkan med andra projekt. Redan befintliga metallskulpturer av bl.a. Bruno Liljefors och Carl Eldh knyts ihop med Skultpturstigen för att även lyfta fram/ återbruka/ återuppväcka dessa. 

Om projektet

Projektperiod
2019-05-20 – 2020-12-31

Projektägare

Vänföreningen Österbybruks herrgård

Kontakt:

info@vanforeningenosterbybruk.se

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig

Om finansiering

Beviljat stöd
106 250 kronor