Inkluderande Upplandsbygd 2030

Vi vill i programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stötta de organisationer som kan och vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser runt om i Upplandsbygd. Vi vill också ge resurser för organisationer att utveckla socialt företagande för ett långsiktigt inkluderingsarbete. 

 

Om projektet

Inkluderande Upplandsbygd 2030 är ett av våra projekt som ska främja den sociala hållbarheten i vårt område. Projektet startade 2019 och avslutades sista april 2023.

Projektets mål var:

 • att ge kunskap om och stötta organisationer inom inkluderingsarbete och socialt företagande
 • att tillgängliggöra resurser till organisationer för att utveckla nya aktiviteter och/eller mötesplatser.
 • att några av de nya aktiviteter som tas fram kan stärka anställningsbarheten hos målgruppen vuxna i någon form av utanförskap.
 • Att några av de nya aktiviteter som tas fram riktas till ungdomar som befinner sig i någon form av utanförskap.
 • att knyta kontakter och inspireras av inkluderingsarbete i andra EU-länder
 • att nya föreningar och sociala företag startas upp.
 • att stärka och utveckla aktörerna i Upplandsbygds hållbarhetsnätverk Inkluderarna och Platsutvecklarna.

Vad kan man söka för?

 • De deltagande organisationerna har sökt stöd för att utveckla nya aktiviteter
  och/eller mötesplatser för att inkludera nya deltagare/medlemmar i sina föreningar eller nätverk.
 • Stöd för att ta fram  nya aktiviteter som kan stärka anställningsbarheten hos
  målgruppen vuxna i någon form av utanförskap och/eller riktas till ungdomar som befinner sig i
  någon form av utanförskap.
 • Stöd för att stärka upp sociala företag och nya föreningar.

 

Vem kan söka?

De som kunde ansöka om att delta i detta program var ideella föreningar, ekonomiska föreningar, sociala företag och arbetsintegrerande sociala förtag.

När kan man söka?

Projektet är avslutat och ansökan är stängd. 

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr inkl. moms

Stödnivå: 100 %

Ansök senast: Ansökan är stängd.

Genomförs och redovisas senast innan: 2023-12-31

Geografisk avgränsning: Huvudnyttan ska gå till vårt område i Knivsta, Sigtuna, Uppsala, eller Östhammar kommun.

Kontaktperson: Emma Mattila, emma.mattila@upplandsbygd.se

Genomförda delprojekt

 

Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Nytänk växer

Syftet med projektet är att bidra till att personer, som av olika anledningar kommit långt från arbetsmarknaden, hittar en väg till egen försörjning och arbetsgemenskap. Det kan gälla personer som varit utbrända och som behöver en varsam reabiltering, nyanlända eller personer från en annan kultur som inte fått fäste på arbetsmarknaden eller personer med någon funktionsnedsättning eller annat behov som behöver en meningsfull vardag. I projektet har det arbetsintegreande sociala företaget expanderat från Alunda och skapat en ny mötesplats och butik för arbetsträning i Gimo.

Delprojektägare: 
Nytänkt i Alunda ek. förening

Plats: Alunda

Leaderstöd: 49 980

Kontakt: https://www.furuhojdskyrkan.se/kyrkan-i-samhallet/nytank/

Kolonilotterna i Österbybruk. Ett av projekten i Uppbyggarna.

Nya samlingslokalen

I det här projektet har en ny mötesplats skapats då Rasbo idrottsklubb i samverkan med det lokala LSS-boendet Imera har rustat upp lokalen så att den bättre fyller de behov som både de föreningsaktiva samt boende på Imera har. De boende på LSS boendet har renoverat möteslokalen tillsammans med lokala hantverkare och därigenom fått insyn i olika yrken och arbetstekniker.

Delprojektägare: 
Rasbo IK

Plats: Rasbo IP

Leaderstöd: 50 000

Kontakt: https://www.laget.se/RasboIK

Kolonilotterna i Österbybruk. Ett av projekten i Uppbyggarna.
helpers

Helpers

I det här projektet har sex personer som står långt i från arbetsmarknaden fått delta i en utbildning i trädgårdsskötsel. Föreningen har under tiden för projektet startat upp det nya sociala företaget Helpers i Roslagen som kommer att erbjuda tjänster inom trädgårdsskötsel.

Delprojektägare: 
Projekt Aktivera Östhammar

Plats: Sanda Bygdegård

Leaderstöd: 50 000

Kontakt: https://www.helpersiroslagen.com/

tallkrogen musik

Projekt Musiklund

I det här projektet har FUB-föreningen Tallkrogen ordnat verksamhet för ungdomar/unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning . De har budit in personer som  har ett musikintresse att tillsammans i grupp skapa musik tillsammans med en musikpedagog utomhus. 

Delprojektägare: 
FUB-föreningen Tallkrogen

Plats: Björklinge

Leaderstöd: 50 000

Kontakt: https://www.tallkrogen-fub.se/

tallkrogen musik

Inkluderande föreningar på landsbygden

I det här projektet har Volontärbyrån i Uppsala bjudit in föreningslivet i Knivsta och Sigtuna komuner till att lära sig mer om inkludering och att tänka normkritiskt.

Delprojektägare:
Volontärbyrån i Uppsala

Plats: Knivsta och Sigtuna

Leaderstöd: 50 000

Kontakt: https://www.volontarbyran.org/uppsalakontoret

alla kan nå på 4h

Alla kan nå på 4H

I det här projektet har 4H i Uppsala län utvecklat och erbjudit aktiviteten djurhagar för barn med funktionsvariationer. Ett nära samarbete med FUB-föreningarna i länet har startat under projektet.

Delprojektägare:
4H av Uppsala län 

Plats: Uppsala och Östhammar

Leaderstöd: 50 000

Kontakt: https://www.4h.se/uppsala/

alla kan nå på 4h

Bygga trygghet tillsammans

Eda Lägergårdsförening har i det här projektet har i det här projektet utvecklat sig som en plats för meningsskapande möten mellan människor med olika bakgrund och livserfarenheter, mellan ungdomar och äldre, kan bidra till ökad förståelse, tolerans och en vidgning av ett gemensamt Vi.

Delprojektägare:
Eda Lägergårdsförening

Plats: Knivsta

Leaderstöd: 50 000

Kontakt: https://edalagergard.se/