Knutmassotema Gimotorg

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet planerade att göra Gimo torg ännu mer levande genom att plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar med ett audiologiskt innehåll om Knutmassos historia kopplade till hållbarhet inom olika områden.

En tävling för skolungdomar uppmanar till att rita lämpliga bänkar och den gröna miljön på torget kompletterades med perenna växter, i syfte att skapa mångfald och göra området fritt frän löpande underhåll. På den nya torgytan ska det lämnas utrymme för tre marknadsbord för lokal­producerade varor och fortsätta avsikten att göra centrum i Gimo ännu mer intressant för gångtrafik.

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet planerar att göra Gimo torg ännu mer levande genom att plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar. Här handlar det om obehandlade träskulpturer, fria från underhåll. Dessa kompletteras med ett audiologiskt innehåll, med budskap om Knutmassos historia kopplade till hållbarhet inom olika områden. Ortens träsnideskonstnär får i uppdrag att tillverka 3 större och 14 mindre figurer, de senare symboliserar publik. Figurerna tillverkas i ek.

En tävling för skolungdomar uppmanar till att rita lämpliga bänkar, varav konstnären väljer ut de tre bästa förslagen. Den gröna miljön på torget kompletteras med perenna växter, i syfte att skapa mångfald och göra området fritt frän löpande underhåll.

Den nya torgytan kommer också att lämna utrymme för tre marknadsbord för lokal­producerade varor. Satsningen stödjer den av Östhammars kommun redan påbörjade avsikten att göra centrum i Gimo ännu mer intressant för gångtrafik.

Om projektet

Projektperiod
2019-08-06 – 2020-12-31
Projektägare
Gimo hembygdsförening
Kontakt
Anders Vidén
017340078@telia.com

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet planerar att göra Gimo torg ännu mer levande genom att plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar med ett audiologiskt innehåll om Knutmassos historia kopplade till hållbarhet inom olika områden.

Den gröna miljön på torget planeras att kompletteras med perenna växter, i syfte att skapa mångfald och göra området fritt frän löpande underhåll. På den nya torgytan ska det lämnas utrymme för tre marknadsbord för lokal­producerade varor och fortsätta avsikten att göra centrum i Gimo ännu mer intressant för gångtrafik.

 

Om finansiering

Beviljat stöd
117 500 kronor