Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige har vi utforskat hur vi kan möta framtidens utmaningar runt Östersjön.

Om projektet

Hur ställer vi om verksamheter och bygder för att inte belasta våra ekosystem och hur kan vi tillsammans minska belastningen på vårt gemensamma hav – Östersjön. I projektet med namnet ”Transition Towards Resilient Countrysides” (förkortat TTRC) har vi samlat personer och organisationer som arbetar med bioekonomi och nyskapande verksamheter inom blåa och gröna näringar. Vi har arrangerat digitala möten, studiebesök och resor för att byta erfarenheter mellan aktörerna i de olika länderna. Projektet finansierades med medel från Svenska Institutet.

Om projektet

Projektperiod
2021-10-01 – 2023-03-31

Projektägare
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Projektledare
Emma Matilla
emma.mattila@upplandsbygd.se

Om projektet

Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC) var ett internationellt samarbetsprojekt koordinerat av Upplandsbygd där vi hade utbyte med 8 andra leaderföreningar i länder runt Österjön. Vi lärde av varandras bra exempel kopplat till hållbar och lokal bioekonomi.

Om finansiering

Beviljat stöd
499 951 kronor

Medfinansiering från XX (anges av resp. leaderområde)
xx kronor

Finansiär:
Svenska Institutet