Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att tillgängliggöra tätortsnära natur i Österbybruk genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord. Genom att frihugga biologiskt värdefulla träd och synliggöra dom kommer projektet stärka befintliga ekologiska värden. 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att tillgängliggöra tätortsnära natur i Österbybruk genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord. Genom att frihugga biologiskt värdefulla träd och synliggöra dom kommer projektet stärka befintliga ekologiska värden. I samarbete med civilsamhället kommer projektet informera om området genom skolaktiviteter och skyltning.

Projektet drivs av Films SK och omfattar Kärleksstigen, Kulturstigen/Gula stigen och Karmdammen Runt. Även Harvikadammen inkluderas på kartan och det ska även sättas upp vägvisare dit.

Besök projektets facebooksida ”Tätortsnära Gröna Stråk i Österbybruk”. Där kommer det att läggas upp information om kommande möten, arbeten och resultat.

Om projektet

Projektperiod
2020-07-02

Projektägare
Films SK

Kontakt
Stefan Skoglund

paddelochpedal@gmail.com

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att tillgängliggöra tätortsnära natur i Österbybruk genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord. Genom att frihugga biologiskt värdefulla träd och synliggöra dom kommer projektet stärka befintliga ekologiska värden. 

Om finansiering

Beviljat stöd
99 180 kronor