Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Upplandsbygd driver det här projektet för att stärka ekosystemstjänster – nyttorna från naturen – i vårt område. I detta paraplyprojekt har 8 deltagare blivit utvalda och fått en möjlighet att få 100.000kr stöd för att genomföra 8 olika delprojekt.

Om projektet

Naturvärden i Upplandsbygd är ett av våra paraplyprojekt. I paraplyprojekt finns möjlighet att söka stöd för att genomföra delprojekt – det innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med att driva ett projekt.

I det här paraplyprojekt har 8 deltagare fått stöd för olika allmännyttiga aktiviteter och investeringar som stärker ekosystemtjänster eller kunskap om dem i vårt område. Ekosystemtjänster är alla olika nyttor vi får från naturen.

Man kan till exempel få stöd för att restaurera en vattenmiljö, anlägga en demonstrationsodling, tillgängliggöra en naturmiljö för rekreation, bygga en näringsfälla, eller nätverka och höja kompetensen kring lokal mat, eller andra ekosystemtjänster.

Längre ner kan du se vilka projekt har blivit utvalda och lite information om dem. Framtida möjligheter för likandne projekt kommer att finnas, om du också har idéer, fyll i en idéskiss och skicka den till oss.

 Anmälan är stängd, men ladda ner en ideskiss och skicka den till kansli@upplandsgbygd.se och boka en rådgivning med oss:

Vem fick söka?

Organisationer, till exempel företag och föreningar. Det är en fördel om ni samarbetar med fler organisationer i andra sektorer.

Vilka har fått stöd?

Ansökningar togs  emot löpande tills paraplyprojektets finansiering var slut. Sista datum för att ansöka var 31 oktober 2023. 8 projektägare och deras samarbetspartner har fått deras projekt bevlijade och startar nu geniomförandet med 100.000kr var.  Allt från anläggning av allmänna skogsträdgårdar och insatser för biologisk mångfald till kurs och föreläsnings verksamheter och bevarande av kuturellt värdefulla naturplatser.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 100 000 kr inkl. moms

Stödnivå: 100 %

Ansök senast: Ansökningsprocess avlslutad 2023-10-31

Genomförs och redovisas senast innan: 2024-12-31

Geografisk avgränsning: Huvudnyttan ska gå till vårt område i Knivsta, Sigtuna, Uppsala, eller Östhammar kommun.

Kontaktpersoner:

Daniel Petri Cortés, daniel.petri.cortes@upplandsbygd.se

Pågående delprojekt

 

Planering av gemensam skogsträdgård i Vattholma
Delprojekt NU01

Projektet går ut på att skapa en handlingsplan och en ansökan till ett stort projekt färdig och att bilda en förening för en gemensam skogsträdgård och dess skapande och drivande. Workshops och intervjuer med lokalboende organiseras och inbjudningar till önskade samarbetspartners: scoutkårer, förskolor, skolor, omställningsgruppen i Vattholma, Vattholma i samverkan, Åstråken, med mera.

Delprojektägare: Elin Boström från Bobrunna Gård

Plats: Vattholma

Leaderstöd: 100 046 kronor

Kolonilotterna i Österbybruk. Ett av projekten i Uppbyggarna.
Inspirations-slinga för biologisk mångfald på Bobrunna Gård
Delprojekt NU02

Projektet syftar att skapa en ”slinga för biologisk mångfald” där man på en promenad kan få se praktiska exempel och lära sig mer om biologisk mångfald är och hur vi kan främja det. Det kommer även att anläggas en demonstrationsplats med mindre insatser som passar på en privat tomt, skolgård eller innergård.

Delprojektägare: Elin Boström från Bobrunna Gård

Plats: Vattholma

Leaderstöd: 100 015 kronor

Entreprenören Fia med sina får på Sjökärretsgård i Uppsala kommun.
Öka reseliensen i matproduktionen och i det lokala vattenkretsloppet på Hågaby stadsodling
Delprojekt NU03

Projektet består av två delar: Dels anläggning av perenna odlingsbäddar med produktion av perenna grönsaker till Waldorfskolans tillagningskök. Dels en satsning på vattenbesparing till Hågaby stadsodling där regnvatten av nedgrävda regnvattentankar är den viktigaste komponenten. Men även en satsning på droppbevattning för de perenna bäddarna samt en inkoppling av en oanvänd dagvattenbrunn.

Delprojektägare: Henrik Andersson från Hågaby Stadsodling

Plats: Håga, Uppsala

Leaderstöd: 95 000 kronor

Entreprenören Fia med sina får på Sjökärretsgård i Uppsala kommun.
Samlingsplats med sandbädd och bärbuskar
Delprojekt NU05

Miljön runt CIK är till stor del grusad och asfalterad och bär spår av att under flera år varit byggarbetsplats. Det finns både behov och utrymme att tillföra kvaliteter i form av naturvärden och grönska. En rejäl sandbädd för vilda bin och en bärbuskhörna med svenska bärarter anläggs tillsammans med skolbarn, samt sittplatser och lärande insatser för de som samlas i den nya mötesplatsen.

Delprojektägare: Knivsta kommun

Plats: Knivsta Centrum för Kultur och fritid (CIK)

Leaderstöd: 100 051 kronor

Bevara Noors äppellund
Delprojekt NU06

I Noors säteris äppellund utanför Knivsta finns cirka 100 gamla fruktträd kvar. Det är en kulturhistorisk viktig miljö där de gamla knotiga träden skapar en god miljö med en rik biologisk mångfald. För att bevara miljön för framtiden kommer vi inom projektet påbörja beskärning och vård av träden. En sortinventering kommer också att göras. För att skapa en medvetenhet om både området och träden ska informationsmaterial sättas upp i området samt träd markeras med sortnamn. Tillsammans med Naturskolan i Knivsta ska sammankomster för allmänheten anordnas. 

Delprojektägare: Pommeriet AB

Plats: Noors säteri, Knivsta

Leaderstöd: 100 000 kronor

Entreprenören Fia med sina får på Sjökärretsgård i Uppsala kommun.
Rullstolsanpassad & gemensam hönshus
Delprojekt NU07

Föreningen Saga är en ideell förening som arbetar med ett stort projekt kallad ”Saga Village”. De ska bygga ett funktionscenter ute på landet där barn, ungdomar och vuxna kan få professionell träning utan kostnad. Detta projekt är en förstudie där det färdigställs ritningar, sammanställs kunskap från experter och annat som behövs för att föreningen ska sedan kunna bygga ett hönshus som är rullstolsanpassat och där en grupp tillsammans sköter hönsen enligt ett schema och får då äggen. Dom producerar också biogödsel till deras odlingar.

Delprojektägare: Föreningen Saga

Plats: Funbo-Lövsta, Uppsala

Leaderstöd: 100 000 kronor

Entreprenören Fia med sina får på Sjökärretsgård i Uppsala kommun.
Klövtrampet – ny stig på Rävsten
Delprojekt NU08

Projektet kommer att ta fram en ny stigslinga på ön Rävsten. Sedan tidigare finns det populära Rävspåret som har funnits i 25 år. Den nya stigen, Klövtrampet, kommer att ge besökaren möjlighet att upptäcka nya delar av ön. Bland annat kommer man att få uppleva ett äldre odlingslandskap med odlingsrösen, ängslador och strandbete. Skyltar längs stigen kommer att öka besökarens kunskap och sittbänkar kommer att ge möjlighet till vila, utsikt och eftertanke.

Delprojektägare: Upplandsstiftelsen

Plats: Rävsten Roslagens skärgård, Östhammar

Leaderstöd: 100 037 kronor