Gemenskapande investeringar

Upplandsbygd driver det här projektet för att stärka den sociala hållbarheten i Upplandsbygd.

Om projektet

Gemenskapande Investeringar är ett av våra paraplyprojekt. I paraplyprojekt finns möjlighet att söka stöd för att genomföra delprojekt – det innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med att driva ett projekt.

Vad kan man söka för?

De aktiviteter som utförande föreningar och sociala företag kommer att arbeta med är kopplade till tematiska områden:
• Utveckla socialt företagande
• Nyskapande ungdomsverksamhet
• Nyskapande verksamhet för funktionshindrande
• Integration och riktade insatser till nyanlända
• Utveckla det ideella arbetet och inkluderingsarbetet

Vem kan söka?

Organisationer, till exempel företag och föreningar. Det är en fördel om ni samarbetar med fler organisationer i andra sektorer.

När kan man söka?

Ansökningingsperioden för projektet är från maj 2023 tom sista augusti 2023.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 100 000 kr inkl. moms

Stödnivå: 100 %

Ansök senast: 2023-08-31

Genomförs och redovisas senast innan: 2024-12-31

Geografisk avgränsning: Huvudnyttan ska gå till vårt område i Knivsta, Sigtuna, Uppsala, eller Östhammar kommun.

Kontaktperson: Emma Mattila emma.mattila@upplandbsygd.se

Pågående delprojekt

 Mer info om de projekt som blir beviljade kommer inom kort