Kolonilotter i Österbybruk

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Med detta projekt vill de utveckla kolonilotterna i Österbybruk med inköp av en vattenpump, växthus med solpaneler. Även satsa på lärande insatser för odling, växtförädling och matlagning.

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Under sommarhalvåret 2018 påbörjades Odlingsprojektet i Österbybruk. Initiativtagare var den kyrkliga församlingen, med stöd från företagare och Östhammars kommun. Under hösten 2018 utökades den ekologiska odlingsytan med 300 kvm. På kort tid har området blivit en populär samlingsplats för såväl befintliga- som nysvenskar. Här finns kvinnor och män, barn och vuxna i en härlig gemenskap.

 

Med detta projekt vill de utveckla det ideella projektet genom bl.a. inköp av en vattenpump för att starta upp bevattningen från den intilliggande Oppdammen. Vattnet kan då levereras med självtryck ”hävert”, vilket innebär att ingen el behövs för att försörja odlingarna med vatten. Det finns också behov av att köpa in slang och kopplingar samt staket som skyddar odlingarna från viltskador. De vill också satsa på ett mindre växthus med solpaneler i syfte att förlänga växtsäsongen samt att kunna odla fram en större mångfald av olika livsmedel. Vidare vill de också starta upp workshops som kan tillföra mer kunskap i odling och växtförädling samt matlagning med fokus på hållbarhet och mångfald.

 

Om projektet

Projektperiod
2019-08-29 – 2020-12-31

Projektägare

Dannemorabygdens församling

Kontakt:

Paul Sandberg – paulsandberg@telia.com 

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Med detta projekt vill de utveckla kolonilotterna i Österbybruk med inköp av en vattenpump, växthus med solpaneler. Även satsa på lärande insatser för odling, växtförädling och matlagning.

Om finansiering

Beviljat stöd
69 058 kronor