Rådhustorget i Östhammar

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Tätorten i Östhammars kommun har ett mycket fint och centralt beläget torg, Rådhustorget, omgivet av vackra byggnader. Trots sin skönhet så saknar det helt själ. Det är i folkmun ansett vara stendött.

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Detta projekt syftar till att blåsa liv i torget. Göra en anpassning för framtiden. Bygga en trivsam samlingsplats där man kan fika och umgås. Vi vill att torget utvecklas till en magnet som ökar kommunens attraktionskraft och på sikt leder till färre resor till storstaden Uppsala.

Tanken är att sätta upp en segelduk över en del av torget och plantera 2 träd. Båda dessa åtgärder skapar skugga, vilket gör torget möjligt för restaurang, café och andra försäljningsaktiviteter.

Via förhållandevis små insatser gör vi en genomgripande positiv förändring som ger liv åt det idag stendöda torget

 

 

Om projektet
Projektperiod
2019-08-30 – 2020-12-31
Projektägare
Östhammars företagarförening
Kontakt

Stefan Njurling

stefan.njurling@industrihydraulik.se

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Detta projekt syftar till att blåsa liv i torget. Göra en anpassning för framtiden. Bygga en trivsam samlingsplats där man kan fika och umgås. Vi vill att torget utvecklas till en magnet som ökar kommunens attraktionskraft och på sikt leder till färre resor till storstaden Uppsala.

Om finansiering
Beviljat stöd
90 000 kr