Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024 är ett program för entreprenörer som vill kunna försörja sig på något som även gynnar planeten. 

Om projektet

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024 är ett program för hållbar affärsutveckling i Upplandsbygds upptagningsområde. Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygd som har ambitioner att utveckla affärsidéer, inte bara socialt och ekonomiskt utan även på ett sätt som stärker ekosystemen och våra naturresurser.

 

Syfte

Syftet med projektet är att stärka det hållbara entreprenörskapet i området samt att underlätta för de organisationer som vill arbeta med de affärsmöjligheter som öppnas upp genom omställningen till ett mer hållbart samhälle.

I detta program innebär det att utveckla och utforska möjligheter för entreprenörer i Upplandsbygd att ta några kliv framåt i just deras verksamhet vad gäller hållbarhet tillsammans med andra. Deltagarna i programmet får tillgång till expertis inom områdena hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling, både på grupp- och individnivå.

Varje entreprenör eller företag tilldelas också resurser för att utveckla sin verksamhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024. Som deltagare kommer du få tillgång till nätverk och lotsfunktioner inte bara mot entreprenörer i området, utan också mot den offentliga och ideella sektorn.

Programmet har som långsiktig ambition att, med denna satsning, skapa både nya arbetstillfällen och innovationer. Därför kommer entreprenörer som har dessa ambitioner att väljas ut.

Åtta entreprenörer har valts ut för detta program:

Christina From, Individhälsa
Ingela Sydstrand Sandgren
Margareta Goude, Karby Trädgård
Marie Andervin, Digital Intelligence AB
Sanna Lindahl & Thomas Marquart, Bestbo Gård
Janne & Martina Törnqvist, Grävlings naturprodukter
Jens och Fredrik Holmén, Sjöutsikt AB
Josefine Nilsson, Solbo Gård

 

 

 

 

Mål med programmet

 

  • att ge kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv
  • att tillgängliggöra resurser till entreprenörer för att genomföra hållbar affärsutveckling. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024
  • att denna satsning ska mynna ut i nya arbetstillfällen, tjänster, produkter och innovationer

 

Programmets tidsplan och innehåll

Programmet består preliminärt av:

  • Kick-off med introduktion sen höst 2023
  • Föreläsningar med tillhörande övningar under perioden sen höst 2023 till juli 2024, som kopplar till framtagande av hållbara affärsplaner
  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2023 och 2024
  • De åtta företagen tilldelas resurser för att ta fram tjänster eller produkter för att kunna utveckla företaget under 2024. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024
  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2023 och 2024
  • Avslutande event och inspirationskonferens juni 2024

 

Förväntningar på deltagare

Grunden för programmet är engagemang, öppenhet och interaktivitet. Deltagarna förväntas jobba både självständigt och i grupp mellan seminarier, rådgivningar och uppföljningsmöten. Deltagarna förväntas också dela med sig av erfarenheter till de andra deltagarna. Programmets styrka blir samverkan mellan deltagarnas olika expertis och programledningens olika kompetenser.Förhållningssätt till sekretess inom detta program innebär att samtliga deltagare skriver under ett dokument om tystnadsplikt om allt av företagshemlig natur.

 

Våra deltagare:

Om Programmet

Vad? Ett program för entreprenörer i Upplandsbygd.

För vem? Du har enskild firma, AB, HB, socialt företag eller ekonomisk förening et.c. Du vill kunna försörja dig på något som även gynnar planeten!

Hur? Vi blir en grupp entreprenörer som följs åt genom seminarier, nätverksträffar och individuella rådgivningar av konsulter anslutna till programmet. Vi gör studiebesök hos varandra och söker investeringsbidrag.

När? Programmet startar sen höst 2023 och avslutas hösten 2024.

Har detta program funnits tidigare? Ja, det har det! Klicka på knappen nedan!

Ansök senast: Ansökningsperioden är slut

Geografisk avgränsning: Huvudnyttan ska gå till vårt område i Knivsta, Sigtuna, Uppsala, eller Östhammar kommun.

Kontaktperson: Jenny Kangas, jenny.kangas@upplandsbygd.se