Välkommen till Upplandsbygd

Vi stöttar entreprenörer och eldsjälar som vill jobba för en hållbar omställning genom lokalt ledd utveckling.

Nyheter

Bedömning av frihetstal i det hyggesfria skogsbruket

Lyckad Skogsbruksdag: Vad trädde fram ur dagen?

Nu vill vi bjuda in er alla, oavsett om ni deltog i förra mötet eller inte, till en digital uppföljningsträff nästa onsdag den 6 december 2023, kl. 13.30-14.30

Vi har en vinnare! Österbybruk Fiskeriförening får chansen att utveckla ett naturområde

Österbybruk Fiskeri Förening planerar att upprätthålla Stordammens vattenspegel genom att inköpa ett klippaggregat för vass och näckrosor till en befintlig båt samt inköp av båtar för uthyrning, vilket är det första steget för att öka nyttjandet av dammen och dess biflöden för boende och besökare.

Vad hände på Wik egentligen?

Förra veckan hade vi en träff på Wiks slott, 2 mil väster om Uppsala. Temat var ”Hållbart Entreprenörskap”. Hållbart Entreprenörskap är ett program hos Upplandsbygd för entreprenörer i vårt område som både vill driva eget och bidra till något större- något som är bra, för både oss människor och planeten. Här kan du läsa mer om programmet, entreprenörerna och själva träffen!

Inspirationsträff: Hållbart Entreprenörskap

En inspirerande konferens inom Hållbart Entreprenörskap där vi tillsammans med experter inom området svarar på frågor som: Hur kan man nå ökad lönsamhet i en småskalig och hållbar verksamhet i Upplandsbygd? Vad är viktigt att tänka på nu för att bygga en robust verksamhet inför framtiden? Hur blir man samarbetspartners istället för konkurrenter?

Lärorik Skogspromenad i Hågadalen-Nåsten

Under denna utflykt har vi lärt oss så mycket om vikten av biologisk mångfald, betydelsen av naturskog, och de olika skogsbrukens påverkan på vår miljö

Inspirationsdag: Hållbart skogsbruk

(Eventet har redan varit) Skogsträffen kommer att vara en inspirerande plattform för att dela tankar och idéer kring om skogsbrukets framtid och möjligheterna att starta Leader-projekt på samma tema.

En resa i hållbar omställning

För att nå stora gemensamma mål, krävs många små processer. Läs om Upplandsbygds resa mot en hållbar omställning!

Film om hållbar omställning

Personlig och vacker inspiration för hållbar omställning genom lokalt ledd utveckling!

Sök till Hållbart Entreprenörskap och Naturvärden!

Visste ni att vi har 2 projekt igång där vi behöver deltagare?

Sommartider på Upplandsbygd

Förlängda svarstider under sommaren.

Deltagarna på studiebesöket utanför Jädra gård

Inspirerande dag i Fjärdhundraland

Den 28 maj hade Upplandsbygd och några av våra nätverksdeltagare förmånen att besöka Fjärdhundraland och få en fascinerande inblick i områdets historia och ambitioner.

Upplandsbygds nya styrelse för 2023

Vi har en ny styrelse!

Igår hade vi ett lyckat årsmöte på Kårsta-Ekskogens bygdegård i Vallentuna kommun – stort tack till alla som var med!

Projektkarta

Ställ om din plats på jorden!

Vi vet att det finns många omställare, entreprenörer och lokala eldsjälar som är engagerade i en positiv samhällsutveckling i vårt område. Vi stöttar och utvecklar era initiativ, finansierar lokala utvecklingsprojekt och bygger nätverk och kunskap. Tillsammans har vi kraft att förändra!

alla kan nå på 4h

Så går det till

Gör en idéskiss

Vad brinner just du för? Vilka andra kan du samarbeta med?

Boka rådgivning

Få hjälp från kansliet med att utveckla idén och se var den passar in.

Skriv ansökan

Skriv projektansökan med återkoppling från oss på kansliet.

Styrelsen beslutar

När ansökan är redo tar vår styrelse beslut om den ska godkännas. Det görs löpande.

Vad är Leadermetoden?

En metod för landsbygdsutveckling

Leadermetoden används över hela EU. Den bygger på lokal förankring, initiativkraft och engagemang. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en projektidé som har fokus på hållbar omställning genom lokalt ledd utvecklingen?

Projekt

Rikare vatten möjliggjorde för oss att gå från uppfinning till miljöinnovation

Fredrik Holmén, Sjöutsikt AB