Välkommen till Upplandsbygd

Det här är vår nya hemsida som fortfarande är under uppbyggnad. För information publicerad innan mars 2023, besök vår gamla hemsida på http://20152022.upplandsbygd.se.

Projektkarta

Ställ om din plats på jorden!

Vi vet att det finns många omställare, entreprenörer och lokala eldsjälar som är engagerade i en positiv samhällsutveckling i vårt område. Vi stöttar och utvecklar era initiativ, finansierar lokala utvecklingsprojekt och bygger nätverk och kunskap. Tillsammans har vi kraft att förändra!

alla kan nå på 4h

Så går det till

Gör en idéskiss

Vad brinner just du för? Vilka andra kan du samarbeta med?

Boka rådgivning

Få hjälp från kansliet med att utveckla idén och se var den passar in.

Skriv ansökan

Skriv projektansökan med återkoppling från oss på kansliet.

Styrelsen beslutar

När ansökan är redo tar vår styrelse beslut om den ska godkännas. Det görs löpande.

Vad är Leadermetoden?

En metod för landsbygdsutveckling

Leadermetoden används över hela EU. Den bygger på lokal förankring, initiativkraft och engagemang. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en projektidé som har fokus på en hållbar lokal utveckling?

Projekt

Rikare vatten möjliggjorde för oss att gå från uppfinning till miljöinnovation

Fredrik Holmén, Sjöutsikt AB