Aktuella stöd

Hos oss kan organisationer söka stöd för projekt som bidrar till vår strategi och där huvudnyttan går till landsbygderna i vårt område.

Vi har fyra olika typer av stöd. Se vilket som passar dig bäst.

Större satsningar

Projekt

Att söka finansiering för ett projekt är rätt väg om satsningen är omfattande och bidrar till samhällsnytta.
 • Projektidén ska passa inom ett av insatsområdena i vår strategi.
 • Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst.
 • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut.

Det finns generellt inget tak för hur mycket stöd ni kan söka. Budgeten ska vara rimlig i förhållande till vilken nytta projektet ska bidra med.

Mindre satsningar

Delprojekt

Delprojekt är ett bra alternativ för mindre satsningar som inte kräver så stor budget. Delprojekt görs inom ramen för paraplyprojekt som vi på Upplandsbygd driver, vilket innebär mindre administration och snabbare beslut.

 • Projektidén ska passa inom ett av våra paraplyprojekt.
 • Ansökan görs i formulär som finns tillgängliga här på vår hemsida och skickas till oss på kansliet.
 • Beslut fattas löpande av två styrelseledamöter. Inget formellt beslut krävs från Jordbruksverket.

Villkor och stöd varierar mellan olika paraplyprojekt. Ofta är maximalt stöd att söka 100 000 kr.

utredande satsningar

Förstudie

En förstudie kan vara ett bra sätt att utreda förutsättningarna för ett större projekt.

 • Förstudien ska passa inom ett av insatsområdena i vår strategi och utreda satsningar som bidrar till att uppfylla våra mål.
 • Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst.
 • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut.

Maxbelopp: 500 000 kr

Max genomförandetid: 18 månader

 

Satsningar för ett eller några få företag

Projektstöd till företag

”Projektstöd till företag” är aktuellt om projektet är till nytta för ett eller ett fåtal företag.

 • Projektidén ska passa inom ett av insatsområdena i vår strategi och sökande ska samverka med minst en part från annan sektor.
 • Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst.
 • Du kan söka stöd för max 70 % av projektets totala kostnader.
 • Den privata finansieringen, minst 30% av projektets totala kostnader, kan vara pengar eller i form av egen tid om du är en enskild firma eller handelsbolag.
 • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut.

Vid projektstöd till företag får stödbeloppet högst uppgå till 200 000 kr.