Sök stöd för delprojekt

Har ditt företag, din förening eller din organisation en idé som utvecklar våra landsbygder, men behöver ett mindre stöd för att komma igång? Då kan ett delprojekt vara rätt väg att gå!

Delprojekt – lite snabbare, lite lättare

Vi vet att även mindre insatser kan leda till stora effekter. Därför går det att ansöka om stöd för att genomföra delprojekt inom ramen för paraplyprojekt som vi på Upplandsbygd driver.

Bra att veta

  • Delprojekt är en möjlighet att söka stöd utan att starta ett stort eget projekt. Det innebär mindre administration och snabbare beslut.

  • Det finns en bestämd pott pengar att fördela till delprojekt som passar paraplyprojektets inriktning.

Så går det till

Nedan kan du se vilka möjligheter som finns just nu. Ansökningsblankett finns att ladda ner på sidan för respektive paraplyprojekt.

Ansökan mailas till oss på kansliet. Behöver den kompletteras kommer du att få besked om vad som saknas eller behöver ändras. Delprojektet behöver bidra till paraplyprojektets mål och syften och bedöms utifrån hållbarhetsspindeln. Bedömningarna sker löpande och beslutas av två av våra styrelseledamöter.

Sökbara stöd

Paraplyprojekt

Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster t.ex tillgängliggör naturområden, restaurerar vattenmiljöer, skapar nätverk för lokala matproducenter eller anlägger odlingar. 

Ansökan är stängd

Paraplyprojekt

Gemenskapande investeringar

Projektets syfte är att öka den sociala hållbarheten i Upplandsbygd. Projektet ska möjliggöra för föreningar och sociala företag, med kapacitet att inkludera personer som befinner sig i någon form av utanförskap, att investera i sina verksamheter.

 

Ansökan är stängd

Paraplyprojekt

Hållbart entreprenörskap

Hållbart Entreprenörskap 2030 är ett program för hållbar affärsutveckling i Upplandsbygds upptagningsområde. Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygd som har ambitioner att utveckla affärsidéer, inte bara socialt och ekonomiskt utan även på ett sätt som stärker ekosystemen och våra naturresurser.

Ansökan är stängd