Sök stöd för projekt

Är det dags att formulera en ansökan? Härligt! Då har du kommit rätt.

Ansökan steg för steg

Börja alltid med att skicka en idéskiss till oss på kansliet. Den formella ansökan görs sen i Jordbruksverkets system. Här går vi igenom processen steg för steg.

Bra att veta

  • Föreningar, företag och organisationer kan söka stöd för projekt. Det kan däremot inte privatpersoner.
  • Storlek på stödet i förhållande till budgeten och typ av medfinansiering beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är. Fråga oss!

1: Passar projektidén in i vår strategi?

För att få stöd från Upplandsbygd måste din projektidé gå i linje med vår strategi och rymmas inom något av våra tre insatsområden som presenteras nedan.

Glöm inte att kika på urvalskriterierna för det insatsområde du planerar att söka stöd inom och fundera på hur din projektidé kan bidra till insatsområdet.

Insatsområde

Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap

Projekt som handlar om exempelvis stöd till entreprenörer i företag och föreningar, affärsutveckling för företagare, kompetensutveckling och nätverksskapande.

Insatsområde

Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap

Satsningar som stärker den lokala gemenskapen och deltagandet i bygdens utveckling – för alla oavsett bakgrund.

Insatsområde

Rikare vatten och landskap

Projekt som exempelvis tar vara på outnyttjade resurser, bidrar till ett rikt växt- och djurliv, minskar klimatpåverkan och skapar nya affärsmöjligheter kring ett hållbart brukande av våra naturresurser.

Förbered för ett projekt

Förstudie

Ibland kan en förstudie behövas inför en större satsning. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten. Då finns det möjlighet att söka stöd för en förstudie. 

Maxbelopp: 500 000 kr

Max genomförandetid: 18 månader

Stödnivå

Hur mycket kan man söka?

Ett leaderprojekt kräver en del administration. Vi rekommenderar därför inte att du söker mindre än 100 000 kr. Det finns inget generellt tak för hur mycket du kan söka.

Två undantag:

  • För förstudier är maxbeloppet 500 000 kr.
  • Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kronor. ”Projektstöd till företag” gäller om projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag.

2: Ansök om fullmakt hos Jordbruksverket

Är sökande för projektet en förening, aktie- eller handelsbolag behöver du en fullmakt för att kunna göra en ansökan. Enskild firma behöver inte fullmakt. Din ansökan om fullmakt skickar du till den adress som står angiven på blanketten. Det tar några dagar att få fullmakten.

3: Skriv din ansökan i Jordbruksverkets system

När fullmakt är på plats är det dags att påbörja ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Hitta rätt till e-tjänsten

Gå in på www.jordbruksverket.se och logga in på Mina sidor med Bank-ID. Välj den organisation du ska representera och skriv din ansökan. Observera att det enbart är vid egen firma som du ska välja ”Mig själv”. Om du inte ser organisationen du representerar har fullmakten ännu inte slagit igenom.

För att din ansökan ska bli komplett behöver du bifoga:

  • En aktivitetsplan som beskriver vilka aktiviteter ni ska genomföra i projektet.
  • En budgetmall. Bifoga även offerter och andra kostnadsunderlag som verifierar budgetposterna. Tänk på att använda begagnatmarknaden!
  • Ett likviditetsintyg som visar att din organisation har tillräcklig ekonomi för att genomföra insatsen, exempelvis kontoutdrag, balansräkning eller lånelöfte. Detta behövs eftersom stödet betalas ut först när ni har haft kostnaderna.

Meddela oss när du har skickat in din ansökan

Skicka en e-post till kansli@upplandsbygd.se med ditt journalnummer när du har tryckt på knappen ”Granska och skicka in”.

4: Handläggning och beslut

När ansökan har kommit till oss på kansliet handlägger vi den. Vi hanterar ansökningar löpande. Vi kommer att ge dig återkoppling och meddela dig om du behöver komplettera eller förtydliga något. Du kan ändra i din ansökan även efter att den är inskickad.

När din ansökan är komplett kommer en liten grupp av styrelseledamöter (beredningsgrupp) gå igenom den och komma med förslag på förbättringar. Efter  justeringar tas ansökan upp till beslut på ett styrelsemöte.

Om styrelsen beslutar att bifalla er ansökan ska Jordbruksverket formellt godkänna projektet. Ansökan kan behöva kompletteras under Jordbruksverkets handläggning. Att få formellt beslut från Jordbruksverket tar flera månader. Väljer ni att starta projektet innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut görs det på egen risk.