Vår styrelse

Det är styrelsen som tar beslut om just ert projekt kan prioriteras.

Upplandsbygds styrelse består av 18 ledamöter som representerar olika aktörer och sektorer i Upplandsbygds medlemskommuner.

Styrelse

Foto på Ulrik Wärnsberg, ordförande i Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Ulrik Wärnsberg

Ordförande
ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se
Uppsala kommun
Offentlig sektor
Uppsala

Birgitta Söderberg

Vice ordförande

Gräsö Skärgårdsråd
Ideell sektor
Östhammar

Anna Olsson

2:a vice ordförande

Coompanion Uppsala län
Privat sektor
Regional representant

Sofia Händel

Östhammars kommun
Offentlig sektor
Östhammar

Mattias Norrby

Knivsta kommun
Offenlig sektor
Knivsta

Leif Eriksson

Leif Eriksson (f.d Enodo AB)
Privat sektor
Knivsta

Mats Olsson

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Ideell sektor
Sigtuna

Maria Gardfjell

Ideell sektor
Regional representant

Anette Wilnersson

Sigtuna kommun
Offentlig sektor
Sigtuna

Erik Melin

SLU
Offentlig sektor
Regional representant

Emma Eriksson

Rotängens lantbruk
Privat sektor
Östhammar

Elisabeth Secher

Bondens mat i Uppland
Ideell sektor
Knivsta

Caroline Ullman

Studieförbundet Vuxenskolan
Ideell sektor
Uppsala

Anna Sverredal

Årby rusthåll
Privat sektor
Uppsala

Ann Gidlund

Hagha Hembygdsförening
Ideell sektor
Sigtuna

Micael Sundström

Lantbrukare eget företag
Privat sektor
Vallentuna

Michael Löfroth

Kårsta-Ekskogens bygdegård
Ideell sektor
Vallentuna

Torbjörn Einarsson

Vallentuna kommun
Offentlig sektor
Vallentuna