Vattenbesparande Tekniker Järlåsa

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att inhämta och sammanställa kunskap om vattenbesparande tekniker, återanvändning, bevattning i samband med odling.

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att inhämta och sammanställa kunskap om vattenbesparande tekniker, återanvändning, bevattning i samband med odling. Denna kunskap ska sedan spridas vidare till Järlåsaborna genom ett utbildnings- och informationsmöte samt ett enklare informationshäfte. Tanken är att ta vara på det lokala intresse som finns för vattenbesparing, svetsa samman de ideella aktörerna i arbetsgruppen och skapa förutsättningar för ett fortsatt engegemang i frågorna även efter projektets avslut och ett fortsatt arbete inom gruppen. Målet med projektet är att stimulera och inspirera fastighetsägare i Järlåsa till ett ändrat beteende men framförallt till att införa vattenbesparande tekniker i sina trädgårdar.

I förlängningen är projektets mål att få en bättre resurshushållning med vatten, öka möjligheten för boende i Järlåsa (både med egen brunn och anslutna till kommunalt vatten) trots små vattentillgångar samt underlätta och möjliggöra lokal odling trots minskad nederbörd sommartid till följd av klimatförändringar.

 

 

Om projektet

2020-03-16

Projektägare

Kontakt

Caroline Holm

caroline@wrs.se

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att sprida kunskap om vattenbesparande tekniker och möjliggöra lokal odling trots små vattentillgångar och minskad nederbörd sommartid till följd av klimatförändringar

Om finansiering

Beviljat stöd
120 000 kr