Upptäck Uppland

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan

 

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet avser att anordna ungefär 9 olika integrationsutflykter. Upplandsstiftelsen kommer tillsammans med Friluftsfrämjandet att välja ut lämpliga områden att besöka. 

Friluftsfrämjandet i Uppsala har tidigare anordnat fler friluftsaktivteter för personer som är nyanlända och personer som vill träffa människor från andra länder. Med detta projekt vill de expandera verksamhetsområdet och erbjuda samma målgrupp lite längre utflykter utanför tätorten.

Syftet med projektet är alltså att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan

 

Om projektet

Projektperiod

2020-03-04

Projektägare
Friluftsfrämjandet Uppsala

Kontakt

Eva Hartman-Juhlin

uppsala@friluftsframjandet.se

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet avser att anordna ungefär 9 olika integrationsutflykter. Syftet med projektet är att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan.

Om finansiering

Beviljat stöd
120 000 kr