Tunatorget

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Tunatorget är en av Uppsala kommuns totalt (tänkta) tio Servicepunkter på landsbygden utanför Uppsala stad. För att den ska komma till flitig användning vill vi nu sprida information i bygden om att den finns och kan/ska användas som mötesplats för alla.

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet vill att servicelokalen, torget utanför och omgivningarna närmast Tuna centrum ska bli mer kända och en naturlig samlingsplats för barn, ungdomar, medelålders och äldre. Därför vill vi stärka platsen och bygga upp olika aktiviteter i, vid och kring den.

Lokalen Tunatorget ligger vägg i vägg med Tuna Jourlivs. Själva lokalen ägs av brädgården och husbyggaren Annahus/Tunastugan och vi har med frivilliga krafter och material från kommunen kunnat renovera, inreda och möblera lokalen. Till lokalen hör ett mötesrum för 8-10 personer, ett litet kök med kaffebryggare och övrig utrustning för att ordna fika samt en nyrustad toalett.

 

 

Om projektet
2019-09-05 – 2020-12-31
Projektägare
Föreningen Tunatorget
Kontakt

Sivert Nordstrand

sivert.nordstrand@gmail.com

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Syftet med detta projekt är att sprida informationen i bygden om att servicepunkt Tunatorget finns och att den ska användas som en mötesplats för alla och bli mer känd. Därför vill vi stärka platsen och bygga upp olika aktiviteter i, vid och kring den.

Om finansiering
Beviljat stöd
117 500 kr