Skyltning av Åstråken

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för alla besökare att uppleva områdets natur och kultur genom icke bilburen turism.

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för alla besökare att uppleva områdets natur och kultur genom icke bilburen turism. Denna satsning genomförs för att besöksmålen i Åstråken ska vara lättfunna för alla besökare. I projektet ska de ta fram, trycka och montera upp 30 skyltar för de olika besöksmålen samt 5 större informationstavlor.

Hemsida: www.astraken.se

 

 

Om projektet

Projektperiod
2020-03-19 –2020-12-31

Projektägare
Åstråkens Turismförening

Kontakt

Johan Alexander Lindman

nortunagard@gmail.com

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för alla besökare att uppleva områdets natur och kultur genom icke bilburen turism. Denna satsning genomförs för att besöksmålen i Åstråken ska vara lättfunna för alla besökare. I projektet ska de ta fram, trycka och montera upp 30 skyltar för de olika besöksmålen samt 5 större informationstavlor.

Om finansiering

Beviljat stöd

50 000 kronor