Skolodling på Almunge skola

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna.

”Annas örter” anlade och nu driver en köksträdgård på Almunge skola i samarbete med elever, lärare, närbelägna odlare och bönder. Eleverna får samarbeta i olika ämnen för att bygga upp skolodlingen. De får bygga odlingslådor, insektsbon och kompost. De får lära sig om kretsloppet och vad grödorna behöver under olika stadier. De odlar, planterar om, vattnar, gödslar och skördar.

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Anna med sitt företag ”Annas örter” anlade och nu driver en köksträdgård på Almunge skola. Detta i samarbete med både elever och lärare men även med närbelägna odlare och bönder.

Många barn vet inte var grönsakerna de äter kommer ifrån, hur de växer eller hur man tar hand om sina grödor. Eleverna får samarbeta i olika ämnen för att bygga upp skolodlingen. De får bygga odlingslådor, insektsbon och kompost. De får lära sig om kretsloppet och vad grödorna behöver under olika stadier. De odlar, planterar om, vattnar, gödslar och skördar. På träslöjden hjälper eleverna till att bygga odlingslådor och dörr till odlingarna. På hemkunskapen får de lära sig hur man tar hand om grönsakerna och tillagar dessa.

”Att lära barn om odling, inte bara i ett litet sammanhang utan hur allt i naturen hänger ihop, är något som jag brinner för. Med mitt företag Annas örter vill jag bygga något som förhoppningsvis kan vara till både nytta och nöje för eleverna på skolan under många år framöver”.

Om projektet

Projektperiod
2019-09-10 – 2020-12-31

Projektägare
Annas örter

Anna Moberg – annamoberg84@gmail.com

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna.

”Annas örter” anlade och nu driver en köksträdgård på Almunge skola i samarbete med elever, lärare, närbelägna odlare och bönder. Eleverna får samarbeta i olika ämnen för att bygga upp skolodlingen. De får bygga odlingslådor, insektsbon och kompost. De får lära sig om kretsloppet och vad grödorna behöver under olika stadier. De odlar, planterar om, vattnar, gödslar och skördar.

Om finansiering

Beviljat stöd
120 000 kronor