Långsiktigt stabil kör som socialt kapital

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Detta projekt avser att bidra till landsbygdskommunens utveckling socialt genom körverksamhet

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet avser att arbeta mer fokuserat med att bidra till landsbygdskommunens utveckling genom att utveckla körverksamheten till att bli en bred social mötesplats som därigenom blir ett starkt socialt kapital för bygden. Genom att locka fler medlemmar vill de skapa en betydande mötesplats för alla delar av samhället

 

Om projektet

Projektperiod
2020-03-23

Projektägare

Knivsta kammarkör

Kontakt:

Britt Grevér – britt@enodo.se

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet avser att arbeta mer fokuserat med att bidra till landsbygdskommunens utveckling genom att utveckla körverksamheten till att bli en bred social mötesplats som därigenom blir ett starkt socialt kapital för bygden. Genom att locka fler medlemmar vill de skapa en betydande mötesplats för alla delar av samhället

Om finansiering

Beviljat stöd
65 000 kronor