Konsert för unga Rasbo kulturvecka 2019

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet var ett samarbete med Rasbo kulturvecka 2019. Projektet byggde på en konsert med ett lokalt rockband och uppträdande av en välkänd artist för åldersgruppen, Kadiatou. Konserten genomfördes i Rasbo idrottshall ”Hall 2000” i omedelbar anslutning till Gåvsta skola.

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet var ett samarbete med Rasbo kulturvecka 190809 – 190818 som erbjöd en attraktiv kulturell aktivitet för ungdomar, unga vuxna och bygdens familjer, en grupp som tidigare funnits svår att nå. Under veckan fanns i övrigt många aktiviteter för de allra yngsta och för personer över 45 år.

Projektet byggde på en konsert med ett lokalt 5-mannarockband under ledning av Niklas Dackborn och uppträdande av en välkänd artist för åldersgruppen, nämligen Kadiatou som kom tvåa i TV 4s Idoltävling 2018. Konserten genomfördes i Rasbo idrottshall ”Hall 2000” i omedelbar anslutning till Gåvsta skola (F-9) och den lokala knutpunkten för allmänna kommunikationer.

Bortsett från det rent musikaliska och att kultur kan vara något givande, utformades eventet så att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tillgodosågs och att det i utformningen fanns en lärande komponent för alla deltagare, dvs. organisatör, lokala producenter, artister, roddare och icke minst publiken.

Projekt

Konsert för unga Rasbo kulturvecka 2019

Om projektet

Projektperiod
2019-05-15 – 2019-10-31

Projektägare
Rasbo kulturförening

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet var ett samarbete med Rasbo kulturvecka 190809 – 190818 som erbjöd en attraktiv kulturell aktivitet för ungdomar, unga vuxna och bygdens familjer. Projektet byggde på en konsert med ett lokalt rockband och uppträdande av en välkänd artist för åldersgruppen,  Kadiatou. Konserten genomfördes i Rasbo idrottshall ”Hall 2000” i omedelbar anslutning till Gåvsta skola.

Om finansiering

Beviljat stöd
120 000 kronor