Genomför ett delprojekt

När ditt delprojekt har blivit godkänt är det dags att gå från idé till verklighet. Det innebär att ni bidrar till hållbar omställning i Upplandsbygd. Helt fantastiskt!

Nu börjar det roliga!

Har ni fått ett positivt beslut? Grattis! På den här sidan finns råd och information på vägen. 

Gör rätt från början

Av erfarenhet vet vi att man gärna vill komma igång snabbt, men också att det underlättar om man gör rätt från början. Titta igenom er beviljade ansökan med budget och villkor redan nu. Var också noga med att använda våra logotyper.

I samband med slutredovisningen av ert delprojekt kommer ni redovisa antal timmar ideell tid. Underlätta rapporteringen genom att skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden.

Blanketter för tidrapportering finns på sidan Blanketter och logotyper men det är helt okej att skapa egna sammanställningar.

 

När det inte går enligt plan

Hör av dig till oss på kansliet om något inträffar som gör att delprojektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar.

Använd våra logotyper

Låt det synas att det är ett leaderprojekt

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner på sidan Blanketter och logotyper.

Vi hjälper er gärna att sprida information om er satsning i våra kanaler – tagga oss gärna för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

 

Följ ansökan och villkor

Läs igenom ansökan och villkoren

Det är vad som framgår i er ansökan och villkoren till delprojektet som ni nu ska genomföra.

Under projektets gång behöver ni spara kopior på fakturor, betalbevis och eventuella samanställningar av ideell tid.

Efter avslutat projekt kommer vi att boka in en slutintervju med er.