Grönt Klassrum

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

 

Projektet ska utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel, då främst sallad och bladgrönt. LokaltOdlat leder projektet och S:t Gertrud skola i Sigtuna är vald som pilotskola.

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet ska tillsammans med elever och fritidspedagoger under vårtermin visa på hur det är möjligt att odla näringsrika mikrogrönt, kryddor och sallad utan jord i skolan. S:t Gertrud skola i Sigtuna är vald som pilotskola. Odlingen handleds 1 ggr per vecka på plats i skolan av personal från LokaltOdlat. Projektet har även som mål att utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel, då främst sallad och bladgrönt. Genom att odlingen sker utan jord kan projektet även visa på att det är fullt möjligt för alla, utan behov av mark, att odla egna färska kryddor och sallad i liten skala hemmavid.

Projekt

Grönt klassrum

Om projektet

Projektperiod
2019-08-06 – 2020-12-31

Projektägare

LokaltOdlat Sverige AB

Kontaktpersoner:

Maja DeBernardo – maja@lokaltodlat.se

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet ska utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel, då främst sallad och bladgrönt. S:t Gertrud skola i Sigtuna är vald som pilotskola.

Om finansiering

Beviljat stöd
119 932 kronor