Lyckad Skogsbruksdag: Vad trädde fram ur dagen?

Vill du få stöd för skogsrelaterade allmännyttiga projekt? Denna dag samlades engagerade deltagare för att utforska nyskapande idéer som kan främja lokala initiativ relaterade till hållbart skogsbruk.

Denna dag samlades engagerade deltagare för att utforska nyskapande idéer som kan främja lokala initiativ relaterade till hållbart skogsbruk eller andra naturvårdande insatser kopplade till skog. De presenterade idéerna omfattar en mångfald av visioner och projekt som kan förverkligas med stöd från Upplandsbygd.

I det kommande dokumentet sammanfattas de inspirerande förslagen som framkom under denna dag, vilket utgör en startpunkt för potentiella initiativ och projekt för att främja ett mer hållbart skogsbruk.

Sammanfattning projektidéer – Skogsbruksdag 11 nov 2023

Vi söker idéer och personer som vill få ekonomisk stöd för att driva hållbart skogsbruks-relaterade projekt.

Dela gärna detta inlägg med era vänner och bekanta som delar vårt intresse för skog och hållbart skogsbruk. Vi ser fram emot att tillsammans med er fortsätta utforska och skapa en mer hållbar framtid för våra uppländska skogar!

 

Lite mer om Skosbruksdagen 11 november 2023

Bonnie Nilzon från Naturkulturförmedlingen delade med sig av insikter om hyggesfria skogsbruksmetoder och hur de kan förbättra skogslandskapet. Ann-Helen von Bremen berättade engagerande om sina egna erfarenheter som skogsägare och småbonde, där olika former av hyggesfritt skogsbruk varit centrala. Vi begav oss även ut på en frisk skogspromenad, där vi fördjupade oss i skogens ekologi och se för oss själva hur skogsskötsel kan forma våra skogar. Denna praktiska erfarenhet gav oss värdefulla insikter och ökade vår förståelse för de metoder som diskuterades under dagen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog och bidrog till den givande dialogen. Er närvaro gjorde dagen både intressant och lärorik.

Avslutningsvis, om du ännu inte är medlem i Upplandsbygd, uppmanar vi dig att anmäla dig som medlem för att få fortsatta inbjudningar och delta i kommande evenemang: https://upplandsbygd.se/engagera-dig/

Tack och vi ser fram emot fortsatt samarbete!