Hållbart Entreprenörskap: Elinor Ostrom, polycentriskt samhälle och en uppskattad trio

Hej allihopa! Här kommer ett litet inlägg från vår senaste (fysiska) träff med deltagarna i Hållbart Entreprenörskap, en av våra seminarieledare i programmet och tidigare deltagare i förra omgången av Hållbart Entreprenörskap. Det handlar om allt från Elinor Ostrom, samarbeten och polycentriska samhällen till bildekaler.

Hej allihopa! Här kommer ett inlägg från vår senaste (fysiska) träff med deltagarna i Hållbart Entreprenörskap, en av våra seminarieledare i programmet, en av våra styrelseledamöter och två tidigare deltagare i förra omgången av Hållbart Entreprenörskap.

Mats Thorburn är den seminarieledare i programmet som har tyngdpunkten på Social Hållbarhet och samverkan. Han inledde dagen med att prata om Elinor Ostrom, den första kvinnliga nobelpristagaren i Ekonomi (2009). En mycket intressant person särskilt för oss som håller på med lokalt ledd utveckling. Varför då? Jo, hon har i decennier forskat världen över på lyckade samarbeten lokalt, bland annat. Se gärna detta korta klipp för att få veta lite mer om henne: https://www.youtube.com/watch?v=UD-eTsOVfsw&t=188s

 

Och polycentriskt samhälle, vad betyder det då? ja, du kan tänka att det är motsatsen till ett centraliserat samhälle. I Hållbart Entreprenörskap har vi jobbat mycket med sociogram, dvs, vi har försökt kartlägga våra sociala relationer och nätverk. Syftet är att se vilka personer man har runt omkring sig, vilket kan vara bra att veta när man driver företag, för man behöver andra. Det kan också vara en sätt att analysera sitt sammanhang och se vilka bitar man känner sig nöjd med och om det saknas någon eller några personer. Så bilden nedan är ett sociogram. Varje plutt är en människa. Och varje ring en organisation/ ett nätverk. Polycentrisk betyder många, dvs det finns inte en centraliserad enhet utan istället många enheter:

Men åter igen, hur är Ostroms teorier och slutsatser relevanta för oss i Hållbart Entreprenörskap och i Upplandsbygd? Jo, i t.ex Hållbart Entreprenörskap vill deltagarna samverka och samarbeta mer med varandra. Varför då kanske ni undrar? Ja, det finns lite olika skäl för det men grunden är att alla har ett problem de vill lösa och de bor i samma område. Det kan handla om att någon vill få en bättre lönsamhet i sitt företag, en annan vill komma i kontakt med folk som kan mycket om något som intresserar en, en tredje är allt för ensam i sitt företag och behöver vänner och ”kollegor”.

Sedan träffas de här personerna som alla vill lösa problem i en konstellation som Hållbart Entreprenörskap. De flesta deltagarna tror att ett samarbete skulle kunna lösa många av deras ”problem”. Att t.ex skapa en formell organisation skulle kunna innebära att den enskilda företagaren får ökad lönsamhet genom ex ett större kundunderlag. Hur då? Ja, men tänk er Fjärdhundraland till exempel, en ekonomisk förening som samlar över 100 aktörer, de flesta väldigt små. Då blir den lilla företagaren del i något större, en viktig pusselbit i en mångfald. När de hundratusentals landsbygdsturisterna letar efter ett ställe att besöka eller äta på så kommer garanterat några av turisterna att välja den lilla företagaren som aldrig skulle kunna nå ut själv på det sättet. När dessutom andra medlemmar i föreningen pratar med kunder och rekommenderar den lilla företagaren som en kollega snarare än en konkurrent, känner kunder sig både nöjda och trygga över att det råder ett samarbete i området som de är i. Det är också väldigt bekvämt för t.ex landsbygdsturister att det finns en paraplyorganisation, en digital anslagstavla/karta. Då kan man planera bättre, få en helhetsbild av området och framför allt se den mångfald av små aktörer som finns. Alla är olika och unika och det finns också därför något som kan passa alla. På det viset kan landsbygdstursim matcha storstadsturism, en bra och tydlig bild över den mångfald som finns inom samma område.

Sedan kan man tänka på de andra problem och om samverkan/ samarbete skulle kunna dem och här kanske det är tydligare: Kontakt med människor som har kompetens som man saknar var ett problem. Det ser man redan nu exempel på i Hållbart Entreprenörskap. Deltagarna lär känna varandra och de är från rätt olika bakgrunder och delvis branscher, men på träffen nu var det en deltaagre som var bra på att ta fram dekaler till exempel till bilar och en annan deltagare som behövde dekaler till sin firmabil men inte hade kompetensen eller kontakt med någon med den kompetensen. Men nu fick de kontakt och på träffen så fick den ena företagaren dekaler som den andra gjort och hon var så nöjd. Hon litar också på den andra deltagaren i och med att de lärt känna varandra och just tillit är något som Elinor Ostrom pratar om mycket. Sedan finns de dem som behöver fler vänner och ”kollegor” och jag har redan hört att deltagarna börjat träffats vid sidan om programmet så jag antar att de håller på att lösa det problemet också 🙂

Det finns så mycket mer att säga om Elinor Ostrom! Det var väldigt givande att du tog avstamp från henne och hennes forskning, Mats! Det var häftigt att kunna lägga hennes teorier över den praktik som vi verkar i. Några av hennes slutsatser vad gäller lyckade samarbeten presenterar i punktform nedan:

  • Undvik universallösningar
  • Beslut med delaktighet
  • Träffas öga mot öga och sätt upp formerna
  • Verksamheter inneslutna i varandra
  • Små organisationer med lösare tyglar

 

Dagen avslutades sedan med två kära återbesök och ett nybesök. Johanna Kylin från Aicha Vitalis och Fia Söderberg från Ullförmedlingen  som var med i förra omgången av Hållbart Entreprenörskap kom tillbaka till Upplandsbygd för att hälsa på de nya deltagarna. De berättade om sina resor med sina respektive företag. Det var kul att se och höra hela deras historia och framförallt att det fortfarande utvecklas och bubblar i deras verksamheter, föregångare lokal hållbara omställning, heja er!

 

 

Därefter så berättade Elisabeth Secher från vår styrelse om både hennes verksamhet Nästets Gröna men också den stora samarbetsorganisation som hennes företag är med i -Bondens mat i Uppland. Många av deltagarna håller på med småskalig odling så de ville prata med henne efteråt och gärna göra studiebesök på Nästes gröna- Kul! Vi avslutade dagen med att dela in oss i tre grupper där Johanna, Fia och Elisabeth tog varsin grupp och körde lite ”lätta hjärtat-lappen”.  Alla deltagare finns skriva ner ett huvdbry eller fundering på en lapp och sen samlades lapparna ihop och därefter gick gruppen igenom en lapp i taget, 5 minuter per lapp. Alla fick chansen att vädra sig lite och sånt kan vara värt mycket, särskilt när man gör det i en grupp som både är omtänksam och kompetent. Och de som bara ville lyssna, kunde göra det 🙂

P.S Vill du veta mer om Hållbart Entreprenörskap, kolla här: Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Tack för detta, ses igen den 11 april! /Jenny