Hållbart Entreprenörskap: Vad hände på Wik egentligen?

Förra veckan hade vi en träff på Wiks slott, 2 mil väster om Uppsala. Temat var "Hållbart Entreprenörskap". Hållbart Entreprenörskap är ett program hos Upplandsbygd för entreprenörer i vårt område som både vill driva eget och bidra till något större- något som är bra, för både oss människor och planeten. Här kan du läsa mer om programmet, entreprenörerna och själva träffen!

Vilka är dessa fantastiska entreprenörer som vill driva något eget och samtidigt bidra till något större undrar du säkert nu? Du ser dem på kartan nedanför, de är lite utspridda i vårt område:

 

Med oss i detta projekt har vi även tre konsulter som var och en bidrar med viktiga perspektiv, erfarenhet och kunskap kring Hållbarhet. Mats Thorburn från Fjärdhundraland står för den mer sociala dimensionen av hållbarhet med fokus på samverkan mellan entreprenörer. Hur kan många små tillsammans bli något större? Självklart gynnas ekonomin av detta också, jag menar inte att vi tänker i stuprör, men var och en av konsulterna har ändå sin nisch. Louise Hård Af Segerstad från AlbaEco bidrar främst till den ekologiska dimensionen. Vilka val bör jag göra för att gynna planeten maximalt? Hur bygger jag en resilient verksamhet som klarar förändringar? Självklart är även Louise inne på det sociala och ekonomiska också med just det ekologiska är hennes specialitet. Sist men inte minst har vi Pia Anderson från Uppsala2030/ Sverige 2030. Hon bidrar främst med det ekonomiska perspektivet. Hur kan du öka lönsamheten i ditt företag genom varumärkesutveckling och välarbetade affärsplaner? Även hon relaterar mycket till den ekologiska och sociala hållbarheten, särskilt genom att använda sig av de globala målen.

Tänk er dessa tre i en kombo!

En omställningskraft som genomsyras av olika bakgrunder men med ett gemensamt sikte- att vi lokalt kan vara med och driva utvecklingen mot en hållbar framtid.

 

Detta gjorde vi dag 1:

Minnesanteckningar från dag 1:

Pias föreläsning

 • Berättar om hur hon startade sitt företag.
 • Vad det innebär och börja ett företag. Som egenföretagare och med 4 barn, ett livspussel, man sätter om gamla sanningar, ”work – life balance”.
 • Berättar om sitt företag Sverige:2030
 • Berättar om SDGs. Agenda 2030. De kan ge en större syfte till vad ett företag gör.
 • Uppgift: Vilka var dina favoritlekar då du var barn?
 • Uppgift: Året är 2050. Reflektera över hur man känner sig och hur världen ser ut.

 

 • Hur startar man ett företag på ett smart sätt så att man kan leva det livet man vill leva. Göra pengar och ha egen tid.
 • Prata om hur man bildar varumärket. Löfte och leverans. Vad är kundernas förväntningar eller idén om hur man ställer om. Bygga ett varumärke där kunder känner sig stolta av att köpa (för att det är hållbart).
 • 5 P´s : Promotion, Place (t.ex doft och hörsel har stor påverkan), Produkt&Tjänst (pratar om cirkulär ekonomi), Pris (prisstrategier), People (inte bara anställda, men alla som har nån koppling om företaget).
 • Pia visar film om läderväskor företag. Koppla en berättelse bakom varje produkt.

”PO.P second hand” bra exempel på hur man kan lämna in kläder mot pengar för nya.

 • Storytelling i produkter. ”Sandhussein” exempel
 • Drömkund, målgrupp. Uppgift till deltagarna: Vad är en drömkund?
  • Deltagarna delar med sig sina tankar om drömkunder fr deras egna företag.
  • Pia tipsar att man ska prata med dessa drömkunder som marknadsundersökning. Tala till din favoritkund och alla kommer höra vad du säger. OM du försöker tala till en bred kundgrupp eller ”alla” är det ingen som hör vad du säger”:
  • Viktigt med nätverk man har. Organisationer med liknande intressen kan vara mycket värda.

 

Lunch. Efter lunch ska vi lära känna en person i par och de presenterar varandra inför allmänheten.

 

 

Louises presentation om resiliens

Resilient företagande 20231109_pres

 • Forskningsresa av olika teorier som leder till Agenda 2030:
  • Hållbar utveckling, triple bottom line (three pilars of sustainability).
   • “Inbäddad vy” i three pillars of sustainability. Naturen ligger I botten, allt är inbäddad i naturen/biosfären.
  • Forskning om Ekologisk fotavtryck, tröskeleffekter (Planetary boundaries), Holocen.
  • Kate Raworth. Minen – trygg och rättvist utveckling
 • Vilka beroende skapar vi i våra verksamheter? Hur kan våra företagsidéer bidra till mindre sårbarheter och mer rättvisa i våra system?
 • Diskussion om Agenda 2030, globalt VS lokalt, många kontradiktioner i teorin.
 • Varan är produkten> Individen är produkten (data) >Gemenskapen är den nya produkten i framtiden?
 • Sustainable Business canvas – verktygför hållbar affärsutveckling
 • Aktivitet ute med Louise Hård- Triangeln- om komplexitet i att anpassa si till förändrande system. Komplexa dynamiska system.

 

Mats föreläsning – samarbete

 • Definition av samarbete
 • Samverkan betyder samma sak
 • Mats berättar om hans bakgrund. Liv på landsbygden, hur moderna livsmedelsystemet är designat?
 • Jobbat med att bygga upp samverkan i Fjärdhundraland. Sen han flyttade till nuvarande huset i fjärdhundraland området så har det växt många verksamheter och t. ex mer lokalt mat finns och köpa. Många små blir något stort
 • Skapa stolthet lokalt. Hur skapar vi synergieffekter. Känsla av äkthet/närhet. En begriplig transaktion och social samhörighet.
 • Skapa mervärde för att kunna ta högre priser och hitta rätta kunder som kan betala för det.
 • En stor del av att det funkar är drivkrafter bakom.
 • ”Inspiration är billigt”, det är engagemang som är värdefullt och där det viktiga (samarbete) kommer fram.
 • Olika tycker av samarbete mellan företag t. ex sälja varandras produkter, marknadsföring med mera.
 • Beroende av varandra. Vi behöver sammanhang.

 

Jennys Workshop

 • Alla väljer en hållbarhets mål och berättar lite om varför dom valt den; ekosystem/biologisk mångfald, genomförande och partnerskap, god hälsa och välmående, hav och marina resurser, bekämpa klimatförändringarna, utbildning, hållbar konsumtion och produktion, hållbara städer och samhällen, god utbildning för alla, ingen fattigdom, ingen hunger.
 • Jenny och Louise berättar om Sustainable Business canvas.

 

Detta gjorde vi dag 2:

Vi började även jobba med Sustainable Buisness Canvas, ett verktyg för hållbar affärsutveckling, framtaget av bl.a. Stockholm Resilience Center.

Minnesanteckningar från dag 2:

Louise presenterar

 • Isberg-metafor övning: ”Heta sommaren 2018”
  • Effekter: Jakt på vatten, Skogsbränder, Torra beten, Sjukbesök, Foderbrist
  • Trender, mönster: Klimatförändringar, brist på beredskap,
  • Underliggande strukturer: Kortsiktig ekonomisk vinst, on-demand strukturer, rationalisering
  • Mentala modeller, paradigm: Idé om förutsägbarhet, förändringsvilja, krisomedvetenhet, idé om trygghet, antropocentrisk, kognitiv dissonans.

 

Mats presenterar

 • Individualism samtidigt som man är beroende av sina medmänniskor
 • Uppgift: sketcha alla som är i din omgivning. Familj, kunder, nätverk etc…
  • Reflektera över hur folk i din omgivning betyder mycket för både ens professionella och privata liv.
  • Uppgift: Samarbete byggt på likheter och olikheter
   • Vad har vi för likheter som ger en anledning att samarbeta
   • Vad har vi för olikheter som ger oss en anledning att samarbeta och komplettera varandra?

 

Jenny Workshop om Sustainable Business Canvas

 • Vad tycker jag mest om att göra?
 • Vem skulle jag vilja ha som rådgivare?

Jenny avslutar.

 • Louise rekommenderar att jobba med Sustainable Business Canvas innan nästa möte för att vara mer beredda nästa möte.
 • Vi ska designa karta (Martinas idé) med kontakter och bilder.

 

Det var allt, stort tack alla, vi ses snart igen!