Styrelsemöte

Fysiskt möte 14.00-17.00 OBS! preliminär sluttid

Fysiskt möte 14.00-17.00 OBS! preliminär sluttid

återkommer med info om plats