Integritetspolicy & cookies

På Upplandsbygd är personlig integritet viktigt. Du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Integritetspolicy

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på vår sida.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter via webbformulär, samtal, chattar och e-post. Uppgifter kompletteras vid behov från offentliga register och myndigheter. 

Personuppgifter som vi samlar in för att kunna utföra vårt arbete är namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, postadress, bankkontonummer, bankgironummer, plusgironummer, namn på organisation och foton. Vi samlar endast in de personuppgifter som är relevanta för det givna ändamålet.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Vi lagrar inte personuppgifterna längre än vad som krävs enligt lagar och avtal. För statistiska ändamål avidentifierar vi informationen. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Hemsida och sociala medier

Jordbruksverket kräver att vi kommunicerar och informerar om vår verksamhet. Därför delas information om projekt på sociala medier och vår hemsida.

Nätverk

När du anmäler dig till nätverket lagrar vi din mejladress för att kunna ha kontakt med dig. När du vill gå ur nätverket, kontaktar du oss och vi raderar din mejladress.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddförorningen i sin helhet finns att läsa här.