Inspirationsdag: Hållbart skogsbruk

(Eventet har redan varit) Skogsträffen kommer att vara en inspirerande plattform för att dela tankar och idéer kring om skogsbrukets framtid och möjligheterna att starta Leader-projekt på samma tema.

(Eventet har redan varit)

Upplandsbygd Lokalt ledd Utveckling har planerat en projektverkstad och inspirationsdag där vi kommer att samlas för att utforska och forma framtidens hållbart skogsbruk. Vi kommer att diskutera möjligheten att initiera ett framtida Leader-projekt samt få insikter från kunniga föreläsare inom ämnet skogsbruk.

En möjlighet för skogsbrukare, eldsjälar, föreningar, markägare, och akademiker att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Alla är välkomna att vara samarbetspartners i de projekt som kan komma att startas, och det är viktigt att förstå att det finns möjligheter att söka ekonomiskt stöd för dessa projekt genom samarbete med Upplandsbygd Lokalt ledd Utveckling.

För att guida oss genom denna spännande dag har vi inbjudit två kunniga föreläsare och experter inom området: Bonnie Nilzon från Naturkulturförmedlingen och författaren samt journalisten från Sunnansjö Gård, Ann-Helen von Meyer. Deras insikter kommer att öppna upp för diskussioner om hur vi kan balansera ekonomiska mål med sociala och miljövänliga metoder.

Så, boka datumet – Lördag den 11 november. Vänligen anmäl dig senast den 3 november längst ner i detta inlägg för att säkra din plats.

Låt oss tillsammans göra denna dag till en givande projektverkstad för hållbart skogsbruk!

 

Tid: 09:45 – 16:00

Plats: Skogsvallsvägen 15 Idrottsplatsen, 743 40 Storvreta

Vi bjuder på lunch och fika

Dagordningen kommer att skickas till alla som har anmält sig två veckor innan evenemanget.

Om föreläsarna:

Bonnie Nilzon

Bonnie är skogsbonde i Dalarna med lång erfarenhet av alternativa och hyggesfria skogsbrukarmetoder. Bonnie är del av Naturkulturförmedlingen som startade med målet att sprida metoden Naturkultur, där stort värde läggs vid att bevara skogens biologiska mångfald och samtidigt ge högre inkomster till skogsägaren. Bonnie kommer berätta mer om hyggesfritt skogsbruk och värdet av att bruka skogen på ett hållbart sätt.

Ann-Helen Meyer von Bremen

Ann-Helen är journalist och författare som tillsammans med sin man Gunnar Rundgren driver gården Sunnansjö där det bedrivs småskaligt och ekologiskt jordbruk. Ann-Helen har personlig erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk och kommer att berätta mer om sin erfarenhet av att anamma denna metod och de fördelar – och utmaningar – det för med sig.