Hur kan leader ta ledarskap för klimatet?

Fönstret är nu för att agera på klimatkrisen och säkra en hållbar framtid som vi kan leva i.

Den 20 mars släpptes FN:s klimatpanels senaste syntesrapport.

Läs sammanfattningen här: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/resources/spm-headline-statements/

”AR6 Synthesis report” är en syntes av den sjätte bedömningsrapporten, vilken i sig innehåller flera olika delrapporter och specialrapporter som har publicerats från 2018 och fram till idag.

Syntesrapporten understryker att klimatförändringar är ett hot mot människors och planetens hälsa. Att begränsa klimatförändringarna som människan skapat kräver att mänskligheten når netto noll utsläpp, 2050–2070. Utmaningen har växt sig ännu större, eftersom utsläppen har fortsatt öka och de åtgärder som genomförts hittills inte är tillräckliga. Rapporten säger med stor säkerhet att vad vi gör för förändringar i det här årtiondet kommer ha påverkan nu och i tusentals år framöver. Fönstret är nu för att agera på klimatkrisen och säkra en hållbar framtid som vi kan leva i.

Så vad kan leader ta för roll i klimatomställningen?

Leader låter som engelskans ”ledare”, men är i själva verket en förkortning på en fransk mening som betyder ungefär Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Men enbart ekonomisk utveckling är inte tillräckligt för att hantera kriserna vi står i. Vi behöver ställa om till en hållbar utveckling, inom planetens gränser. Vi på Upplandsbygd tror att leader kan spela en viktig roll. Vi står inte för de stora infrastruktursatsningarna, men vi har en möjlighet att mobilisera lokalbefolkningen på landsbygderna och stötta en mångfald av omställningsprojekt och hållbarhetsexperiment. Genom strategisk samverkan med kommuner och regioner kan lyckade projekt lyftas upp och spridas.

När vi arbetar tillsammans för ett gott och hållbart liv för oss och barnbarnen kan vi skapa gemenskap och framtidshopp.