2020

Skapa förutsättning för hållbart samskapande mellan företag, individer och organisationer på landsbygden och i stad

Syftet med projektet är att stärka företagarnätverk i Knivsta och Sigtuna genom digitala lösningar samt att stimulera delningsekonomin.

Självstyrande ungdomsgård i Åkerlänna

Projektet avser att skapa möjligheter för att ha en självstyrande ungdomsgård i Åkerlänna. Bygdegårdsföreningen bistår med en källarlokal.

Friluftsliv i Knivsta

Genom att föra samman grupper från olika socioekonomisk bakgrund har projektet som målsättning att ungdomar skall få lära av varandra, hitta likheter och olikheter, men framförallt att bygga ett tryggt och öppet kamratskap oavsett bakgrund.

Timmerkojan i Tuna

Genom att skapa en bra grund för den ideella fritidsgården i Tuna med ett ”grundutbud” av en del material som vanligen hittas på offentliga fritidsgårdar är förhoppningen att ungdomar i många år framöver skall ha en lokal samlingspunkt där de kan umgås och engagera sig i verksamheten.

Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk

Tillgängliggöra tätortsnära natur genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord med hänsyn till ekologiska värden

Skyltning av Åstråken

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för alla besökare att uppleva områdets natur och kultur genom icke bilburen turism. Denna satsning genomförs för att besöksmålen i Åstråken ska vara lättfunna för alla besökare. I projektet ska de ta fram, trycka och montera upp 30 skyltar för de olika besöksmålen samt 5 större informationstavlor.

Upptäck Uppland

Projektet avser att anordna 9 olika integrationsutflykter. Syftet med projektet är att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan

Vattenbesparande Tekniker Järlåsa

Syftet med projektet är att inhämta och sammanställa kunskap om vattenbesparande tekniker, återanvändning, bevattning i samband med odling. Projektets mål är att stimulera och inspirera fastighetsägare i Järlåsa till ett ändrat beteende men framförallt till att införa vattenbesparande tekniker i sina trädgårdar.

Vallonernas cykelled

Syftet med projektet är att i studiecirkelform skapa en cykel-led som i större utsträckning får ut människan i naturen och på så vis öka naturmedvetenheten.

Skulpturstig i Österbybruk

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig Det ingår föreläsningar, studiebesök och vandringar och en skissutställning i samarbete med konstnärer i Saldelmakarlängans galleri

Utställningsverksamhet i CIK Knivsta

Syftet är att starta utställnings- och föreläsningsverksamhet i CIK i Knivsta för att gagna kulturliv och låta konst och vetenskap kopplat till ekologisk hållbarhet mötas

Långsiktigt stabil kör som socialt kapital

Projektet avser att arbeta mer fokuserat med att bidra till landsbygdskommunens utveckling genom att utveckla körverksamheten till att bli en bred social mötesplats som därigenom blir ett starkt socialt kapital för bygden. Genom att locka fler medlemmar vill de skapa en betydande mötesplats för alla delar av samhället.

Hållbart Entreprenörskap 2020-2022

Det första programmet i Hållbart Entreprenörskap är avslutat. Läs om programmet här!

Rikare vatten

Cirkulär ekonomi och naturvård med fokus på vass och musslor.