2019

Rasbo kulturvecka scen 2019 Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling Leader

Konsert för unga Rasbo kulturvecka 2019

Rasbo kulturvecka erbjöd en attraktiv kulturell aktivitet för ungdomar, unga vuxna och bygdens familjer.

Rådhustorget i Östhammar

Detta projekt syftar till att blåsa liv i torget. Göra en anpassning för framtiden. Bygga en trivsam samlingsplats där man kan fika och umgås. Vi vill att torget utvecklas till en magnet som ökar kommunens attraktionskraft och på sikt leder till färre resor till storstaden Uppsala.

Kulturcentrum Järnboden sommaren 2019

Projektet vill under några sommarmånader skapa ett levande kostnadsfritt kulturcentrum i Järnboden, Hargshamn 22 juni – 4 augusti 2019.

Upptäck Uppland

Projektet avser att anordna 9 olika integrationsutflykter. Syftet med projektet är att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan

Tunatorget

Tunatorget är en av Uppsala kommuns totalt (tänkta) tio Servicepunkter på landsbygden utanför Uppsala stad. För att den ska komma till flitig användning vill vi nu sprida information i bygden om att den finns och kan/ska användas som mötesplats för alla.

Hus på landsbygden

Projektet ska samarbeta med föreningar, fastighetsmäklare, banker och lokala LRF för att hitta hus på landsbygden som idag står outnyttjade.

Sveriges främsta och mest hållbara cykeldestination

Sigtuna Sports Club vill etablera Sigtuna som Sveriges främsta cykeldestination. Den aktivitetsbaserade turismen till staden kommer öka och så kallad ”hemester” ökar där svenskar väljer Sigtuna som besöksdestination istället för utlandsresor. När besöksnäringen växer ökar även intäkterna till kommunens företagare.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna - Gräsöbacken

Gräsöbacken

En samlingsplats där det byggdes pulkabacke och motorikområde, grillplats och det sattes information om återvinning och Östersjöns välmående.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna - Grönt klassrum

Grönt klassrum

LokaltOdlat leder projektet. Den ska utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel (sallad och bladgrönt) i S:t Gertrud skola i Sigtuna.

Badramp i Gimo

Den natursköna Gimodammen är en populär anläggning för sol och bad, inte bara för den nära ortsbefolkningen. PRO vill nu göra den tillgänglig för människor med fysiska hinder genom att anlägga en badramp.

Skulpturstig i Österbybruk

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig Det ingår föreläsningar, studiebesök och vandringar och en skissutställning i samarbete med konstnärer i Saldelmakarlängans galleri

Kolonilotter i Österbybruk

Med detta projekt vill de utveckla kolonilotterna i Österbybruk med inköp av en vattenpump, växthus med solpaneler. Även satsa på lärande insatser för odling, växtförädling och matlagning.

Holmen-kollen

Projektet genomförs på Raggarön, en ö i norra Roslagen. De kommer att ta fram och sätta upp skyltar på historiskt intressanta platser, köpa in bänkar, iordningsställa parkeringsplatser och tillgänglighetsanpassa

Gimo rastplats

Projektet ska göra om ortens ”skamfläck” till en plats att vara stolt över, att stanna till på och ta en fika. Här bor och vaktar Knutmasso över Gimo och manar till en hållbar trafikmiljö.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna - Gimo torg - Knutmassotema

Knutmassotema Gimotorg

Projektet har gjort Gimo torg ännu mer levande genom att bl. a plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar, perenna växter och bord.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna

Uppbyggarna

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 som bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss.

Leader lokalt ledd utveckling upplandsbygd Småprojekt Uppbyggarna Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Almunge-skola-Skolodling

Skolodling på Almunge skola – Småprojekt Uppbyggarna – UB10

Annas örter bygger något som förhoppningsvis kan vara till både nytta och nöje för eleverna på skolan under många år framöver

Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.