Kulturcentrum, Järnboden sommaren 2019

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje, inspirera till nya erfarenheter och bredda kunskapen om konst och allas rätt att uppleva den.
De vill under några sommarmånader skapa ett levande kostnadsfritt kulturcentrum i Järnboden, Harg. 22 juni – 4 augusti 2019.

 

Om projektet

Projektet var en del av paraplyprojektet Uppbyggarna

Projektet vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje, inspirera till nya erfarenheter och bredda kunskapen om konst och allas rätt att uppleva den. De riktar sig till barn, tonåringar och vuxna och erbjuder  kulturupplevelser med hög kvalité. De vill under några sommarmånader skapa ett levande kostnadsfritt kulturcentrum i Järnboden, Harg. 22 juni – 4 augusti 2019.  Varje dag guidas besökare genom utställningarna av en av de 11 konstnärerna i föreningen och får en inblick i husets och Hargs bruks historia. Besökare får skapa under konstnärlig ledning i workshop. Musikaftonar kommer också att hållas.

 

 

Om projektet

Projektperiod

2019-06-04 – 2019-12-31

Projektägare
Föreningen KONSTVARNING

Kontakt

Camilla Holewa, Marianne Gustafsson

grafikmarjan@hotmail.com

Om projektet

Projektet var en del av projektet Uppbyggarna

Projektet vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje, inspirera till nya erfarenheter och bredda kunskapen om konst och allas rätt att uppleva den.
De vill under några sommarmånader skapa ett levande kostnadsfritt kulturcentrum i Järnboden, Harg. 22 juni – 4 augusti 2019

Om finansiering

Beviljat stöd
49 300 kr