Uppsala kommun

Rasbo kulturvecka scen 2019 Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling Leader

Konsert för unga Rasbo kulturvecka 2019

Rasbo kulturvecka erbjöd en attraktiv kulturell aktivitet för ungdomar, unga vuxna och bygdens familjer.

Skyltning av Åstråken

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för alla besökare att uppleva områdets natur och kultur genom icke bilburen turism. Denna satsning genomförs för att besöksmålen i Åstråken ska vara lättfunna för alla besökare. I projektet ska de ta fram, trycka och montera upp 30 skyltar för de olika besöksmålen samt 5 större informationstavlor.

Upptäck Uppland

Projektet avser att anordna 9 olika integrationsutflykter. Syftet med projektet är att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan

Tunatorget

Tunatorget är en av Uppsala kommuns totalt (tänkta) tio Servicepunkter på landsbygden utanför Uppsala stad. För att den ska komma till flitig användning vill vi nu sprida information i bygden om att den finns och kan/ska användas som mötesplats för alla.

Vattenbesparande Tekniker Järlåsa

Syftet med projektet är att inhämta och sammanställa kunskap om vattenbesparande tekniker, återanvändning, bevattning i samband med odling. Projektets mål är att stimulera och inspirera fastighetsägare i Järlåsa till ett ändrat beteende men framförallt till att införa vattenbesparande tekniker i sina trädgårdar.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna

Uppbyggarna

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 som bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss.

Leader lokalt ledd utveckling upplandsbygd Småprojekt Uppbyggarna Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Almunge-skola-Skolodling

Skolodling på Almunge skola – Småprojekt Uppbyggarna – UB10

Annas örter bygger något som förhoppningsvis kan vara till både nytta och nöje för eleverna på skolan under många år framöver

Deltagarna på konferens med projektet TTRC Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea. Lokalt ledd utveckling Upplandsbygd

Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC)

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige har vi utforskat hur vi kan möta framtidens utmaningar runt Östersjön.

Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område

Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Välkommen att söka till Hållbart Entreprenörskap 2023-2024!

Kolonilotterna i Österbybruk. Ett av projekten i Uppbyggarna.

Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Vi stöttar delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster i vårt område.

LLUST

LLUST-projektet har skapat nätverk mellan olika entreprenörer på landsbygderna som brinner för hållbarhetsfrågor.

Hållbart Entreprenörskap 2020-2022

Det första programmet i Hållbart Entreprenörskap är avslutat. Läs om programmet här!

Rikare vatten

Cirkulär ekonomi och naturvård med fokus på vass och musslor.