Sigtuna kommun

Sveriges främsta och mest hållbara cykeldestination

Sigtuna Sports Club vill etablera Sigtuna som Sveriges främsta cykeldestination. Den aktivitetsbaserade turismen till staden kommer öka och så kallad ”hemester” ökar där svenskar väljer Sigtuna som besöksdestination istället för utlandsresor. När besöksnäringen växer ökar även intäkterna till kommunens företagare.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna - Grönt klassrum

Grönt klassrum

LokaltOdlat leder projektet. Den ska utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel (sallad och bladgrönt) i S:t Gertrud skola i Sigtuna.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna

Uppbyggarna

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 som bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss.

Deltagarna på konferens med projektet TTRC Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea. Lokalt ledd utveckling Upplandsbygd

Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC)

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige har vi utforskat hur vi kan möta framtidens utmaningar runt Östersjön.

Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område

Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Välkommen att söka till Hållbart Entreprenörskap 2023-2024!

Kolonilotterna i Österbybruk. Ett av projekten i Uppbyggarna.

Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Vi stöttar delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster i vårt område.

LLUST

LLUST-projektet har skapat nätverk mellan olika entreprenörer på landsbygderna som brinner för hållbarhetsfrågor.

Hållbart Entreprenörskap 2020-2022

Det första programmet i Hållbart Entreprenörskap är avslutat. Läs om programmet här!