Inspirationsdag: Hållbart Skogsbruk

Skogsträffen kommer att vara en inspirerande plattform för att dela tankar, idéer och strategier som kan forma vår gemensamma framtid. Till vår hjälp har vi bokat in två kunniga föreläsare och experter inom området: Bonnie Nilzon från Naturkulturförmedlingen samt författaren och journalisten Ann-Helen von Meyer.

(Anmäl dig längst ner i detta inlägg)

Vi är glada att dela med oss en spännande händelse som kommer att kasta ljus över hösten: en inspirationsdag där vi tillsammans utforskar framtidens skogsbruk.

Temat för dagen kommer att vara hållbart skogsbruk – en fråga mer aktuell än någonsin. Det kommer att vara en inspirerande plattform för att dela tankar, idéer och strategier som kan forma vår gemensamma framtid. Till vår hjälp har vi bokat in två kunniga föreläsare och experter inom området: Bonnie Nilzon från Naturkulturförmedlingen samt författaren och journalisten från Sunnansjö Gård Ann-Helen von Meyer. Deras insikter kommer att öppna upp för diskussioner om hur vi kan balansera ekonomiska mål med social och miljövänliga metoder.

Vi kommer även att diskutera möjligheterna för ett framtida Leader-projekt på samma tema. Finns det intresse att starta upp ett sådant, och hur skulle det i så fall utformas? Tillsammans med Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling kommer ni att ha möjligheten att söka ekonomisk stöd för att driva egna projekt.

Boka datumet! – Lördag den 11 november. Anmäl dig senast den 29 oktober, anmälningsformulär hittar du längst ner i detta inlägg.

Tid: 09:45 – 16:00

Plats: Skogsvallsvägen 15 Idrottsplatsen, 743 40 Storvreta

Vi bjuder på lunch och fika

Dagordningen kommer att skickas till alla som har anmält sig två veckor innan evenemanget.

Om föreläsarna:

Bonnie Nilzon

Bonnie är skogsbonde i Dalarna med lång erfarenhet av alternativa och hyggesfria skogsbrukarmetoder. Bonnie är del av Naturkulturförmedlingen som startade med målet att sprida metoden Naturkultur, där stort värde läggs vid att bevara skogens biologiska mångfald och samtidigt ge högre inkomster till skogsägaren. Bonnie kommer berätta mer om hyggesfritt skogsbruk och värdet av att bruka skogen på ett hållbart sätt.

Ann-Helen Meyer von Bremen

Ann-Helen är journalist och författare som tillsammans med sin man Gunnar Rundgren driver gården Sunnansjö där det bedrivs småskaligt och ekologiskt jordbruk. Ann-Helen har personlig erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk och kommer att berätta mer om sin erfarenhet av att anamma denna metod och de fördelar – och utmaningar – det för med sig.

 

Anmäl dig här senast den 29 oktober

Anmälan till Inspirationsdag: Hållbart Skogsbruk

*” anger obligatoriska fält

Är du med i vårt nätverk?*
Specialkost*

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.